Sammanfattning DTL-träff 2017

DTL-träffen 7-8 oktober 2017 på Scandic Grand Hotel i Örebro, genomfördes med ca 30 deltagare från våra distrikt, av Ryszard Sliwinski och Henrik Johansson efter en kortare inledning av TK´s ordf. Calle Ragnarsson.

| Viktiga förändringar 2007-2017 | Lag 12 korrigerad poäng | Lag 23 Jämförbart bud | Quiz jämförbara bud | Facit Quiz |

Svenska Bridgeförlaget, Peter Ventura, kom med nyheten att han hade med sig ett par kartonger av den nytryckta Lagar för tävlingsbridge 2017. De fick omedelbart en strykande åtgång och är nu således tillgänglig på förlaget för 115:-

Därefter gjordes en genomgång av de viktigaste förändringarna i 2017 lagar för tävlingsbridge, som trädde i kraft i Sverige den 1 september 2017, jämfört med 2007 års lagar.

Det nya begreppet ”jämförbart bud” åskådliggjordes med många illustrerade exempel av dansken Jakob Duscheks ”Tilsvarende melding”. Världsbridgeförbundets lagkommitté har lovat att publicera en exempelsamling på ”comparable call” som förväntas inom kort.

Lag 12, som numera kräver att TL, oavsett nivå, ska försöka komma så nära som möjligt det resultat som varit troligt om felet inte begåtts, innebärande bland annat att viktade resultat ska dömas ut om det behövs.
Hur och när viktat resultat tillämpas, belystes med flera exempel. Även skillnaderna mellan viktat resultat och split score diskuterades och reddes ut.

DTL-träffen avslutades med fria frågor från deltagarna.

För att tävlingsledare med Steg 2- och Steg 3-licens ska få behålla den på aktuell nivå, ska vederbörande delta i uppdateringsinformationer på de nya lagarna, som respektive distriktsförbund ska genomföra innan utgången av 2018.

TK / Thomas Winther