DTL-träff online

På lördagen samlades 21 deltagare i ett TEAMS-möte som TK arrangerade för landets Distriktstävlingsledare.
Det var andra året träffen genomfördes online. Även om det inte blir riktigt samma sak som att träffas live, där man får värdefullt ”korridorsnack” på köpet, är det uppskattat att man slipper resa.

Träffen inleddes med en presentationsrunda av de närvarande, därefter tog Linnea Edlund ordet och presenterade höstens stora rekryteringschans för alla medlemmar, MiniBridge Cup (MBC)

MiniBridge Cup (MBC)

Här har alla medlemmar och klubbar sin stora chans att rekrytera potentiellt nya bridgespelare. Passa på att hålla minibridgeuppvisning inför klubbens höstkurser samt se till att ALLA medlemmar testar minibridge hemma runt köksbordet, med familj, vänner och bekanta, på barnens skola, på jobbet, på tåget … ja, överallt!

Då budgivningsmomentet sker enligt minibridge behövs absolut ingen kunskap eller inlärningsfas för den delen av spelet, utan man kommer igång och kan spela inom några minuter.

För att direkt få in tävlingsmomentet, och förhoppningsvis därmed även få de flesta nyfikna på en fortsättning, arrangeras MBC med start i november och final under Bridgefestivalen 2023. All information om tävlingen kommer inom kort.
Linneas fina presentation finns här: Presentation MiniBridgeCup

SM Par HCP 30+

Efter Linneas presentation tog Carl Ragnarsson vid och presenterade en nyinrättad SM-disciplin som får premiär vid 2023 års Bridgefestival: SM Par HCP 30+, vänder sig de spelare som har ett spelhandikappvärde som är 30 eller högre. Båda spelarna i paret måste uppfylla detta kriterium.

(Inget hinder finns att kvalspela också i SM Par Open.)

SM Par HCP 30+ införs som ett resultat av tidigare inspel från distrikten och som påvisar att flertalet spelare inte vill delta i t.ex. SM Par Open, då de känner sig mest utgöra ett slags ”utfyllnad”. Det finns s.a.s. inget ”in it for us” i tävlingen, ens på distriktsnivå.

Till SM Par HCP 30+ arrangerar distrikten kvalspel till SM; endera som klubbkval följt av DM-final eller som direkt DM-final. Samtliga tävlingsetapper ska spelas med handikappberäkning och det är resultatet med handikapp som utgör grund för vidare avancemang. Vid uträkning av aktuell tävlingsetapp är det spelarens spelhandikapp vid tillfället för tävlingsetappen som är beräkningsgrundande.

För komplett regelverk, se tävlingsbestämmelserna, sid 6 Svenska Mästerskap 2022/2023

Mentorsimultan

Utbildningskommitténs ordförande, Krister Ahlesved, framförde vid ett av SBF:s styrelsemöten, funderingar på att arrangera mentorsimultantävlingar, för att stimulera också spelare med högre handikapp att våga sig på att delta i simultantävlingar. Grundidén: spelare med spelhandikapp 45 eller högre spelar i par med en rutinerad spelare, och där alla i startfältet uppfyller detta kriterium.

Det har nämligen visat sig svårt att få rutinerade spelare att ställa upp i tävlingar med en mindre rutinerad som partner i vanliga tävlingar - av olika orsaker. En tävling där alla spelar med en mindre rutinerad (hcp 45+) skulle eventuellt kunna göra sådan tävling möjlig också i praktiken.

TK beslöt därför i våras att på prov införa en (1) mentorssimultantävling per månad under verksamhetsåret 2022/2023, för att se vilket intresse som finns. Höstens och vårens mentorssimultantävlingar går av stapeln:

  • torsdag 1 september,
  • onsdag 12 oktober,
  • tisdag 15 november,
  • måndag 23 januari,
  • torsdag 16 februari,
  • onsdag 29 mars,
  • tisdag den 2 maj.

Krav för att få delta är:

  • en spelare i varje par ska ha ett spelhandikapp som är 45 eller högre,
  • partnern får ha valfritt spelhandikapp.

Således kan två spelare med hcp 45+ spela med varandra, men inte två med hcp under 45.

Anmälan går till som vanligt. Se instruktioner på minisajten för Simultantävlingar

Fair Play

Efter Carl var det hans ”högra hand” Ryszard Sliwinskis tur att ta ordet.
Ryszard berättade lite om det Fair Play-system som kommer att införas inom kort. Vi har redan idag möjlighet att skicka in ärenden till TK beträffande s.k. avvikande beteenden, men inte någon riktigt bra metod för databaslagring av dylika ärenden. Fair Play-systemet, som för övrigt är en israelisk uppfinning som även implementerats av det norska bridgeförbundet, blir en klar förbättring av nuvarande modell, och syftar till att man ska kunna rapportera avvikande/misstänkta händelser på ett enkelt sätt och samtidigt ha informationen lagrad på ett säkert sätt.

Arbetet med Fair Play-systemet pågår. Arbetsgruppen har bl.a. undersökt hur andra länder arbetar och man har nu ett bra underlag att utgå ifrån för en svensk modell. Systemet planeras införas den 1 september 2023.

Avslutning

Efter några allmänna frågor från deltagarna tackade Carl Ragnarsson såväl mötesdelegater som sina kollegor för intresset, varefter DTL-träffen avslutades.