Officiella dokument

Dokument inför Distriktsträffen 2022 samlas på denna sida.

Datum Dokument
2022-11-09 Välkommen
2022-11-09 Introduktion till Workshops
2022-11-09 Vår digitala värld och vi
2022-11-09 Interninformation
2022-11-09 Ekonomi
2022-11-02 Deltagarförteckning
2022-11-02 Samlade handlingar
2022-10-25 Gruppindelning workshops
2022-10-14 Workshopinfiormation
2022-10-07 Program
2022-10-07 Röstlängd
2022-10-07 Utvärdering
2022-03-25 Kallelse