Allmän information

Distriktsträffen är en träff som arrangeras jämna år, då det inte är en riksstämma. Träffen är ett arbetsmöte distrikten emellan som vägleder Förbundet inför framtiden. Mötet har ingen formell beslutanderätt, och blir därför mer rådgivande till sittande styrelse om hur verksamheten ska bedrivas.

2022 års distriktsträff hålls på Scandic Örebro Väst lördag-söndag 5-6 november. För ”early birds” arrangeras middag och gemensam aktivitet fredag 4 november klockan 19.00.

DatumHändelseOrt
5-6 nov
DistriktsträffenÖrebro