Minnesanteckningar TK-möte september 2021

Anteckningar förda vid TK-möte via Teams den 20 september 2021.

PDF-fil

Närvarande TK
Carl Ragnarsson (CRA) ordf, Ryszard Sliwinski (RSL), Tommy Andersson (TAN), Zennica Hammar (ZHA), Henrik Johansson (HJO), Anders Landmark (ALA).
Anställda:
Johan Grönkvist (JGR), Carina Wademark (CWA) sekr
Under delar av den första punkten: Thomas Winther (TWI).

Agendan ändrades något. Punkt 1 och 2 bytte plats då TWI måste avvika från mötet med anledning av ett klubbesök.

1. Allsvenskan

Fyra Per Capsulam beslut gällande Allsvenskan.

  1. Speltider Elitserien/Superettan. Under den första omgången av allsvenska Elitserien/Superettan korrigerades inte speltiden när det spelades med bordskryss i stället för med skärmbord. Detta medförde att rondtiderna blev för långa. TK tog då ett Per Capsulam beslut att spela färdigt omgången med 100 min/halvlek, men att för framtida sammandrag korrigera till:

• Spel med bordskryss 90 min/halvlek om 12 brickor.
• Spel med skärmar 100 min/halvlek om 12 brickor.
Oavsett alternativ ovan ska det vara 15 minuter paus mellan halvlekarna.

  1. Separerad IAF. Ett önskemål om att IAF i Elitserien/Superettan ska räknas var för sig avslogs. Det kommer även fortsättningsvis att redovisas en gemensam IAF för de två högsta divisionerna.

  2. Byta lag inom sin klubb i samma omgång. TK har beslutat att ta bort kravet på att man inom sin klubb inte får byta till ett lag i en högre serie i samma omgång av allsvenskan. Det huvudsakliga skälet är att serierna numera består av olika antal lag och därmed olika antal ronder och även omgångar. T.ex. spelar division 3 tre sammandrag (omgångar) medan division 2 och Elitserien/Superettan endast två.
    Därmed är det tillåtet att byta till ett lag i högre serie, även om det skulle innebära ”samma omgång”. Däremot får man fortfarande inte byta till lag i en lägre serie, heller inte ifall man först spelat i den lägre serien och sedan i den högre.
    Undantag utgör division 4, där samma regler som tidigare gäller; dvs att man kan spela reserv i högre serie och därefter återgå till sitt division 4-lag, men man får ha deltagit i högst en (1) omgång i den högre serien.

  3. TK fick inför den första omgången av Allsvenskan en förfrågan om att lag skulle kunna välja att spela online eller live inom samma sammandrag. De som valde att spela live skulle då från spellokalen, via medtagen dator, få spela matcher mot lag som valt att spela online.
    TK avslog denna förfrågan och beslutade att samtliga deltagande lag i de allsvenskan serier som arrangeras av SBF ska spela sina matcher live i de tilldelade arrangörernas spellokal.

Diskussioner vid mötet:

• På inrådan av Folkhälsomyndigheten har Regeringen kommunicerat att man avser att lätta på pandemi-restriktionerna fr.o.m. 29 september 2021. TK beslutar att rätta sig efter detta och meddelar att kvarvarande sammandrag i de allsvenska divisioner som arrangeras av SBF inte behöver använda sig av bordskryss eller visir.

• Arrangörer av allsvenska serier med vakanta platser får in mindre pengar i bordsavgifter än fulltaliga serier. Om arrangören kan påvisa att arrangemanget går med förlust kan man ansöka om att få bidrag för att täcka förlusten. Ansökan görs då till kansliet.

• Vid det andra sammandraget av division 3 i Örebro drabbades man av ett dödsfall i lokalen och beslutade tillsammans med TK att inte spela sammandraget. TK beslutar att den andra omgången ska spelas i samband med övriga divisioners tredje omgång samt att den avslutande omgången ska spelas på ett datum som kansliet tar fram och kommunicerar. TK ersätter arrangören samt lagen för de extra kostnader som uppstått.

• 2022 arrangeras Öppna VM i Wroclaw 19 augusti – 3 september. Det krockar med första omgången av Allsvenska Elitserien/superettan + division 3. TK beslutar därför att flytta på den första omgången av dessa divisioner till helgen efter, 9 - 11 september för Elitserien/Superettan och 10 september för division 3. Datum för Elitserien/Superettan är redan ändrat i spelprogrammet. CWA ändrar datum för division 3.

• Systemkontroller inför allsvenska Elitserien och Superettan fungerat rimligt bra. Några par är väldigt sena med inlämning och många klagar på att inte få använda systemdeklarationer på engelska då vi tillåter utländska deltagare och det då blir engelska vid bordet.

• Ett antal lag har lämnat sena återbud till Allsvenskans division 2 och 3. Då det varit ett speciellt år med pandemi och oro för att spela live beslutar TK att lagen som lämnat återbud efter 15 augusti endast behöver betala startavgiften och inte det normala bötesbeloppet om 3000 kr. Avgiften för division 3 är 1 300 kr och för division 2 1 800 kr. JGR debiterar lagen.

• Två lag har lämnat W.O. i en match under den första omgången av division 3.
Det ena laget menar att de borde ha fått information om att serien blivit fulltalig då man sett i tabellen att man skulle få frirond i den första matchen. TK anser att kansliet borde ha informerat arrangören om att några av tabellerna innehöll vakanser samt att det jobbades på att tillsätta dessa, men även att den aktuella tabellen varit fulltalig ett antal dagar innan första omgången vilket laget hade kunnat se.

Det andra laget som lämnade W.O. var medvetna om att man hade en frirond i den första omgångens mittenmatch, men beslutade att lämna W.O. då man inte hade spelare som var villiga att åka långt för att spela endast en match när spelare i den första matchen inte hade möjlighet att spela den sena matchen.

Beslut Allsvenskan
TK beslutar att:
• Elitserien och Superettan omgång två, 15-17 oktober, ska spelas med klassiska skärmar över 100 minuter/halvlek.
• Flytta den första omgången av Elitserien/Superettan 2022 från 3-5 september till 9-11 september samt första omgången av division 3 2022 från 4 september till 10 september.
• Ersätta Örebridgen samt lagen i div 3 Örebro för extra kostnader som uppstått i samband med det inställda sammandraget i division 3 den 18 september 2022.
• Endast fakturera startavgift och inte några bötesbelopp för de lag som hoppat av allsvenska division 2 och 3 innan det första sammandraget, men efter den 15 augusti.
• Systemdeklarationer för allsvenska Elitserien/Superettan ska även fortsättningsvis lämnas in på svenska. Undantag kan göras för par i lag som inte innehåller svenska spelare.
• Vad gäller de två lag som lämnat W.O. beslutar TK i det första fallet att inget bötesbelopp utgår samt att Laget som fanns på plats får det bästa av 12VP, eget snitt, eller snitt som de övriga lagen får mot det andra laget. Laget som inte fanns på plats får sitt eget snitt, då de kan anses som delvis skyldiga.
I det andra fallet beslutar TK att utdöma normal W.O. och böter för W.O. (1000 kronor). Laget som fanns på plats får det bästa av 12VP, eget snitt, eller snitt som de övriga lagen får mot det andra laget. Laget som lämnade W.O. får 0 VP.

2. Föregående möte och åtgärdslista

• Föregående mötesanteckningar är justerade och publicerade på hemsidan.
• Medaljer för våra tävlingar är beställda för tre år framåt. Ny beställning ska göras 2024.
• Tomas Brenning har gjort en preliminär bokning av lokaler och rum för Allsvenska Elitserien/Superettan 2022 på Scandic Örebro Väst.
• Tomas Brenning har gjort en preliminär bokning av lokaler och rum för SM Lags final 2022 på Scandic Örebro Väst.

3. SM lag 2022

• Enligt svaren på den enkät som gjordes efter SM semifinalerna online 2021 önskade 60% av lagen att även fortsättningsvis spela semifinaler online på plattformen RealBridge för att spara resor och kostnader. TK avser att göra en ny enkät för utskick i januari/februari innan man beslutar hur 2022 års semifinaler ska spelas.
• Håkan Gustafsson lägger brickorna till SM Lags final under det avslutande sammandraget för Elitserien/Superettan.
• Förutsatt att klubben önskar åta sig uppdraget ska SM Lag Mixed även fortsättningsvis arrangeras av Falkenberg under Falkenbergsveckan.

4. TL utbildning Steg 3

Inbjudan för TL Steg 3 14-16 januari 2022 ska tas fram och skickas ut via e-post samt publiceras på hemsidan.
Informationen ska följa tidigare inbjudningar för TL steg 3 med examinering. CWA ser till att MME får uppgifter för att utforma 2022 års inbjudan samt att när den är klar publicera och skicka ut den till klubbar, distrikt och befintliga TL steg 2. Bokning av lokaler och rum för utbildningen samt rum för TK-ledamöter och lokal för TK-möte 13 - 14 januari bokas av CWA.

5. Mästarpoängklasser

JGR och TWI har tagit fram ett underlag för att göra om mästarpoängklasserna.
TK godkänner underlaget och CWA tar med uppdraget till BIT för att planera programmering så att de nya klasserna kan implementeras i systemet och börja gälla fr.o.m. 1 september 2022.

I MP-regelverket 2021/2022 finns tävlingstypen silver med guldstänk med. Tävlingsformen saknar rapporttyp i kanslisystemet och får därmed knappas in manuellt.
Beslut: TK beslutar att beställa programmering för silver med guldstänk. Guldstänken ska vara 3-2-1 oavsett antalet deltagande par. CWA tar med beställningen till kommande BIT-möte.

6. DTL-Träff online

Den 21 augusti genomfördes en DTL-träff online. Det fungerade bra och deltagarantalet var högt. TK avser att fortsätta med DTL-träffar online så ofta som det behövs och minst en gång/år.

7. Fair Play System

Utredningen med att undersöka om vi ska införa systemet Fair Play verkar ligga stilla. CRA får i uppdrag att undersöka vad gruppen har gjort samt planerar att göra för att komma vidare.

8. Svenska Cupen 2021

Svenska Cupen har nått fram till sista omgången före slutspelet och allt förlöper som det ska.
Filbyter Bridge lägger brickor till slutspelet och CRA ansvarar för att brickorna kommer till Uppsala.
Fakturor för spelade matcher kommer att skickas ut till lagkaptenerna när spelperioden för omgång 7 är avslutad. CWA får i uppdrag att checka av att samtliga lokaler på hotell och arrangemanget i övrigt med klubb är inbokat.

9. Onlinebridge

Även när livebridgen återkommer ska det fortsatt vara tillåtet att arrangera spel online på samma villkor som för livespel vad gäller mästarpoäng i brons och silver. Guldtävlingar kommer inte att sanktioneras online.
CRA tar fram ett nytt regelverk avseende onlinebridge 2021/2022.
Beslut: Brons- och silvertävlingar kommer även fortsättningsvis att tillåtas online på samma villkor som för livespel. Guldtävlingar arrangerade av klubb kommer inte att sanktioneras för spel online.

10. Simultantävlingar

Simultanprogram för 2021 - 2022 är fastställt och inlagt på hemsidan.
Guldsimultanrallyt startar 12 oktober, 10 klubbar anmälda 20/9.

11. EBL TD workshop

25 - 28 november 2021 arrangerar EBL en workshop för internationella TL. Inga svenska TL är anmälda.
Beslut: TK beslutar att avstå deltagande i EBL TD workshop 2021.

12. Guldtävlingar

Sju ansökningar har efter hand beviljats, bekräftats till arrangör samt lagts in på hemsidan: Program Guldtävlingar

• Rimbo sommarguld RealBridge 21.07.11
• Enköpings BS, Enaträffen 21.10.10
• Göteborgs BF, Kamras Minne 21.11.06
• Uppsalabridgen, Uppsala lagguld 21.11.13-14
• Malmö BK 21.12.04
• Gävle BK, Gävleguldet 22.01.08
• Laholms BK 22.03.19

13. Övriga frågor

• Carsten Kofoed har skickat in ett antal förslag på nya tävlingsformer. TK har kikat på idéerna och kommit fram till att robberbridge med pengar på bordet inte kan arrangeras av SBF, 24-timmarsbridge för tre spelare/par är inte en spelform som är etablerad, därmed finns inga planer på att införa ett SM i 24-timmarsbridge. En allsvenska för partävling är ett intressant förslag som det kan tittas vidare på och undersökas intresse för. För närvarande måste förbundet koncentrera sig på att få tillbaka spelare till klubben, men förslaget sparas för framtiden.

• HCP-systemet. Kansliet ska undersöka möjligheten att ta in Danmarks system för lagtävlings hcp i SBF:s system. Om det stämmer in och kan implementeras i SBF:s system ska en beställning läggas in i listan över önskemål som ska genomföras i BIT.
Ett klagomål ang att HCP räknas för spel i formatet Gröna hissen har inkommit. Man anser att denna typ av tävling ska undantas från systemet. TK avser för närvarande inte att ändra i systemet, men tar med sig kritiken inför framtida total översyn av systemet.

• TK beslutar att LiveBridge Cup får spelas utan extra avgifter för deltagande klubbar som anmäler sig. Klubben utser tio tävlingar i sitt spelprogram att ingå i en poängserie där spelarnas åtta tävlingar med främst % läggs ihop. Samtliga deltävlingar måste spelas live. Tävlingen är individuell och de 52 främsta spelarna går till final som spelas under Festivalveckan 2022. Finalen spelas som partävling över 40 brickor med silverstatus och de 52 spelarna som nått finalen får spela med valfri partner.

• ALA undrar vad som händer med suspekta givar som skickas in för granskning. Ännu finns inget system för att på ett enkelt sätt lagra den typen av information utan den sparas idag manuellt. TK hoppas på att det tilltänkta Fair Play systemet ska råda bot på detta.

• En ny ärendepolicy införs nom TK. När ärenden kommer in till TK utifrån ska CWA dela ut ärenden rullande till ledamöter så att alla blir involverade. Man behöver inte nödvändigtvis göra allt arbete själv, men se till att ärendet hanteras och besvaras. Vid interna mail ska den som ställer en fråga meddela en tidsgräns för svar och ledamöter ska svara även om man inte har någon stark åsikt för att det ska framgå att man tagit del av frågan.

14. Nästa möte

Om inget ytterligare Teamsmöte behövs innan blir det livemöte 13 - 14 januari på Scandic Örebro Väst. Preliminärt: torsdag 13 jan 14.00-22.00 samt fredag 14 januari 9.00-15.00

Vid Pennan
Carina Wademark