Förtjänsttecken

Riktlinjer för förtjänsttecken | Ansökan om Förtjänsttecken | Lista på innehavare av förtjänsttecken|

Krav förtjänsttecken i Silver

För att erhålla förtjänsttecknet i silver skall vederbörande ha arbetat med bridge på klubb-, distrikts- och/eller riksnivå under minst tio år.

Förtjänsttecken i Silver delas ut av SBF:s styrelse, alternativt den del av organisationen styrelsen delegerat uppgiften till.

Krav förtjänsttecken i Silver med lagerkrans

För att erhålla förtjänsttecknet i silver med lagerkrans skall vederbörande ha nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt bridgearbete på klubb-, distrikts- och/eller riksnivå under minst 20 år. Med synnerligen menas att det endast är klubbens, distriktets eller riksförbundets stöttepelare som kan komma ifråga. Det räcker således inte att vara styrelseledamot i 20 år utan att uträtta något utöver det vanliga.

Förtjänsttecken i Silver med lagerkrans delas ut av SBF:s styrelse, alternativt den del av organisationen styrelsen delegerat uppgiften till.

Krav förtjänsttecken i Guld

För att erhålla förtjänsttecken i guld skall vederbörande ha nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt bridgearbete på riksnivå under minst 10 år. I allmänhet krävs styrelsearbete/ordförandeskap i kommittéer i riksförbundet i kombination med extraordinära insatser för förbundet.

För att spelare/kapten/coach skall erhålla förtjänsttecknet i guld gäller ej ovanstående krav, istället skall man som spelare/kapten/coach ha vunnit EM/VM/OS(WMSG) eller motsvarande.

Förtjänsttecken i Guld delas ut av SBF:s styrelse, alternativt den del av organisationen styrelsen delegerat uppgiften till.

Riktlinjer för förtjänsttecken | Ansökan om Förtjänsttecken