Allmän information

Medlemskommittén har många stora ansvarsområden.

Organisationsschema SBF - MK

Underavdelningar finns för:

  • Verksamhetsstöd
  • Marknadsföring
  • Rekrytering
  • Seniorbridge
  • Internkommunikation

Kontaktinformation