Live Bridge inbjudan

Efter en lång väntan är det tid att planera för återöppnandet av våra bridgeklubbar. Ett viktigt mobiliseringsarbete står framför oss!

Live Bridge | Inbjudan | Dokument | Händelser|

SBF vill stödja distrikt och klubbar i denna process, vilket både innebär att föreslå och diskutera åtgärder samt lyssna till synpunkter. Det är viktigt att även du som ser lösningar deltar, eftersom du kan vara med och ge råd och hjälpa andra!

SBF anordnar i början av juni digitala möten som ska fokusera på konkreta frågeställningar och problemområden, men där vi också välkomnar frågor och synpunkter från deltagarna. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta!

EXEMPEL PÅ FRÅGESTÄLLNINGAR

  • Hur förbereder sig klubbar och funktionärer?
  • Hur kommer vi i kontakt med medlemmarna?
  • I vilken takt och när öppnar vi upp klubbarna för livespel? Vad händer med pågående onlinespel?
  • Kan vi samarbeta för att underlätta mobiliseringen?

Vi kommer publicera diskussionsmaterial som förberedelse till våra möten under dokument.

ANMÄLAN

Anmälan senast 31 maj till Micke Melander via e-post: mme@svenskbridge.se . Ange i mailet ”Live Bridge” samt klubb/distrikt, namn, MID och e-post adress samt det datum du önskar delta.

MER INFORMATION

E-posta mme@svenskbridge.se eller ring Micke Melander 019-277 24 85.

DIGITALA MÖTEN

SBF arrangerar fyra digitala Teamsmöten där vi inbjuder representanter från klubbar och distrikt att delta. Agendan är densamma i samtliga möten.

Möte 1 • Lördag 5 juni • 10.00
Möte 2 • Tisdag 8 juni • 19.00
Möte 3 • Torsdag 10 juni • 19.00
Möte 4 • Söndag 13 juni • 16.00

Att komma igång med klubbverksamheten är Svensk Bridges största utmaning just nu. Du är viktig - var med och bidra i arbetet med återgången till Live Bridge!

Live Bridge | Inbjudan | Dokument | Händelser |