Live Bridge

Efter ett drygt år av den fruktansvärda covid-pandemin ser vi ett ljus i änden av tunneln, även om vi ännu absolut inte kan blåsa ”faran över”. Vaccinationstakten har gått upp och prognosen är att alla över 18 ska vara fullvaccinerade under sommaren.

Live Bridge | Inbjudan | Dokument | Händelser |

Vi valde ordet ”Live”, även om det är engelska, för att man kan tolka det på två lika fina sätt: live-bridge med riktiga människor kring ett riktigt bord, men också som verbet ”leva” – vi vill börja leva vår fantastiska tankesport igen!

Nätbridgen har varit en livlina, och enligt de flestas åsikt kommer den att spela en betydligt viktigare roll, såväl för spel som undervisning, i framtiden än före pandemin. Men vi tror att de flesta längtar tillbaka till klubbens nära gemenskap i sin klubblokal!

Naturligtvis måste ett återöppnande ske när medlemmarna känner sig bekväma med det och också på ett så säkert sätt som möjligt.
Oavsett när du och din klubb tänker sig att åter slå upp dörrarna, och i vilken omfattning, är det dags att börja planeringen nu.

Vi hoppas att detta material ska kunna användas som ett stöd till er alla i ert fortsatta arbete!

Live Bridge | Inbjudan | Dokument | Händelser |