Eric Jannersten stipendiet

Instiftat vid Sveriges Bridgeförbunds årsmöte 1984-10-21

PDF Eric Jannersten stipendiet

Reviderad stadga antagen 2012-04-18.

  1. Stipendiets namn är Jannersten-stipendiet.
  2. Stipendiet kan tilldelas fysisk person som gjort, och förväntas göra, förtjänstfulla insatser för att främja svensk bridges utveckling. Insatser för yngre spelare prioriteras.
  3. De personer som tidigare tilldelats Jannersten-stipendiet bildar en förslagspanel, som har till uppgift att inkomma med förslag på nya stipendiater.
  4. Förslag på stipendiater skall vara Bridgeförbundets kansli tillhanda senast den 1 juli.
  5. Förslag på stipendiater skall utvärderas av en stipendiekommitté bestående av 3 ledamöter, varav familjen Jannersten, familjen Jensen och Förbundet Svensk Bridge (Bridgeförbundet) utser en ledamot vardera. Stipendiekommittén beslutar om stipendium skall utdelas och i så fall till vem.
  6. Stipendiesumman är 5.000 eller 10.000 kronor enligt beslut av stipendiekommittén.
  7. Stipendiet utdelas högst en gång per kalenderår i samband med Bridgeförbundets
    årsmöte, eller vid motsvarande sammankomst.
  8. I samband med stipendieutdelningen offentliggörs stipendiatens namn och kommitténs motivering genom Bridgeförbundets försorg på lämpligt sätt.

Tidigare Jannerstenstipendiater

År Namn Ort
2021 Lars Nilsson Stockholm
2015 Jan Malmström Varberg
2014 Juniorsatsning 18 juniorer Se nedan¤
2011 PO Sundelin Stockholm
2005 Jill Mellström Stockholm
2003 Cecilia Rimstedt och Sandra Rimstedt Harplinge
2001 Mari Ryman Stockholm
1999 Peter Ventura Karlbo
1998 Jessica Larsson Stockholm
1997 Lina Olofsson Stockholm
1995 Bo Erikson Göteborg
1994 Roland Tibblin Lunde
1993 Johan Pettersson Härnösand
1992 Carl Ragnarsson och Jerker Olsson Linköping/Stockholm
1991 Per Danielsson och Emil Tibblin Jönköping/Lunde
1988 Leif Sundqvist Sundsvall
1986 Sveriges Ungdomsbridgeförbund
1985 Torsten Åstrand Motala

¤ Stipendiater 2014: Erika Rodin, Simon Ekenberg, Simon Hult, Olle Sandström, Adam Stokka, Johan Karlsson, Irma Petersen, Moa Petersen, Johan Säfsten, Ola Rimstedt, Petter Dahllöf-Ek, Fredrik Axelsson, Mikael Grönkvist, Daniel Gullberg, Johannes Matsson, Daniel Anteryd, Mikael Johnsson, Tobias Hanisch.

Åren 1987, 1989, 1990, 1996, 2000, 2002, 2004, 2006-2010, 2012-2013 och 2016-2020 utdelades inget stipendium.