Jannersten-stipendiet till Lars Nilsson

Jannersten-stipendiet delas ut till någon som har gjort och förväntas göra förtjänstfulla insatser för att främja svensk bridges utveckling och där insatser för yngre spelare prioriteras.

När man läser dessa rader kan man se att de stämmer på pricken in på den person som fick stipendiet.

Lars Nilsson som följt och stöttat såväl juniorlandslaget som nya unga förmågor bl.a. i sitt ligalag i Stockholm under många år fick stipendiet om 10 000 kronor som han direkt skänkte till JK, öronmärkta att användas för juniorer under 16 år.

Ett synnerligen välförtjänt pris!