Distriktsträffen 2022

UT UR PANDEMIN – TILLBAKA TILL FRAMTIDEN

Välkomna till Örebro och 2022 års distriktsträff. Distriktsträffen kommer äga rum den 4-6 november på Scandic Väst hotell i Örebro.

Fredag 4 november

Tid Ämne
-18.30 Ankomst för delegater som kommer dagen före
18.30–19.30 Middag
19.30– Överraskning: ”Gemensam icke fysisk aktivitet i lagform”

Lördag 5 november

Tid Ämne
- 09.00 Kaffe serveras för nyligen anlända delegater
09.00-09.15 Välkommen till distriktsträffen
09.15-10.30 WORKSHOP 1: Hur orkar vi? Del 1.
10.30-11.00 Kaffepaus
11.00-12.00 Hur orkar vi? Del 2.
12.00-13.00 Redovisning av verksamhetsåret 2021-2022, verksamhet, ekonomi etc
13.00-14.00 Lunch
14.00-16.00 WORKSHOP 2: Vår digitala värld och vi
16.00-16.30 Kaffepaus
16.30-17.00 Åtgärdslistan och utvärdering av SBF:s kontakter med distrikten
17.00-18.00 Rekryteringskedjan, SOS Junior och MiniBridge Cup
18.00-19.00 Fritid
19.00 Middag
20.00- Bridgetävling - Mini Cup

Söndag 6 november

Tid Ämne
09.00-11.00 WORKSHOP 3: Vår internkommunikation – hur ska vi arbeta?
11.00-11.15 Kaffepaus
11.15-12.30 Presentation workshops, summering och utvärdering
12.30-13.30 Lunch och därefter hemfärd