COVID 19

Samlingssida för information som rör Covid19-relaterade frågor inom Svenska Bridgeförbundet

Uppdatering 2021-09-08

Regeringen har meddelat att man går till ”Steg 4” den 29 september med avsevärda lättnader i restriktioner. Hur SBF reagerar på detta kan du läsa mer om här.

Uppdatering 2021-07-01

Den 1 juli har vissa lättnader gjorts i rekommendationerna från FHM.

På en 3-gradig nivåskala anser FHM att vi nu gått från nivå 3 till nivå 2. Nedan följer några punkter, men du gör klokt i att besöka FHM:s sida.

Allmänna sammankomster/Offentliga tillställningar: Som vi har framhållit betraktas vi inte som en sådan om vi endast tillåter medlemmar tillträde.

Om man anser sig som en As/Ot har taket för antal personer höjts från 8 till 50 och till 300 om man har tilldelade fasta sittplatser.

Övriga råd:

  • Att gå från nivå 3 till nivå 2 innebär inte att man ska sluta undvika trängsel.

  • Att som privatperson endast umgås i en mindre krets ändras till att man bör vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de du normalt träffar.

Vi tolkar detta som att vi ska fortsätta med avståndshållande vid bridgetävlingar (framför allt skydd vid borden).

Faser och nivåer:

Det kan vara lite förvirrande att man för någon månad sedan talade om fem faser där fas 4 (nästan alla restriktioner borttagna) beräknas till september och fas 5 (alla restriktioner borttagna) beräknas till senare på hösten.

Nu talas om 3 nivåer, där vi uppfattar det som att nivå 2 – som vi nu kommit in i – motsvarar ungefär faserna 2 och 3 i den femgradiga skalan.

Konklusion:

Olika faktorer, främst vaccineringar, har gjort situationen allt bättre och vi ser ett fullt öppnande av våra bridgeklubbar inom en snar framtid.

Dock kvarstår rekommendationerna om avståndshållande, vilket gör att det som kommunicerades i ”LiveBridge-mötena” fortsatt gäller, främst vad gäller skydd vid spelbord.

Du finner all info om LiveBridge-projektet genom följande länk


Uppdaterad 2021-04-22

I takt med att vaccinationerna tar fart börjar vi se fram mot att kunna öppna våra klubbar för livespel inom en överskådlig framtid. Här är några korta punkter :

• Myndigheternas (främst FHM:s) riktlinjer måste givetvis även fortsättningsvis följas. Vi har fått klartecken från tre olika länsstyrelser att en bridgeklubb, förutsatt att kontroll finns att endast medlemmar släpps in, inte betraktas som en ”Allmän tillställning/Offentlig sammankomst” och därmed gäller inte ”8-regeln”. Ändå måste självklart riktlinjer som avståndshållande, etc, följas. Klubbars återöppnande (när och i vilken omfattning) förblir naturligtvis ett beslut inom klubbarna.

• Ett projekt ”Live Bridge” kommer att sjösättas inom några dagar. Syftet med projektet är att få igång och uppmuntra diskussion och planering inför återöppnandet av klubbarna, oavsett om man tänker sig detta i närtid eller senare under året. SBF kommer att anordna digitala möten för klubbar och distrikt för att kunna informera, lyssna och öppna för utbyten och samarbeten. Att få igång klubbarnas verksamhet är Svensk Bridges största utmaning i närtid !

• Beslut om Bridgefestivalen kommer att fattas senast 31 maj. Såväl lagstiftning som rekommendationer från myndigheter måste då tas i beaktande.

Uppdaterad 2021-01-14
SBF önskar påminna alla om behovet att aktivt besluta, inom klubbar och distrikt, om sitt förhållningssätt till eventuellt live-spel.

Myndigheters riktlinjer
Först och främst är det allas skyldighet att hålla sig uppdaterade om myndigheternas (främst Folkhälsomyndigheten) riktlinjer (regler och rekommendationer). Vi förutsätter att alla sedan följer dessa.

Avstånd och skydd vid bord
Vi repeterar att inspelet från Smittskydd är att avståndshållande/social distansering är det viktigaste vapnet mot smittspridning. Detta gäller, för bridgespel, alla aspekter från det man närmar sig/går in i en lokal till dess man lämnar lokalen igen. Den plats det är omöjligt att hålla distans för en bridgespelare är vid normala bridgebord. Därför ser vi på spel utan skydd (bordskryss eller visir) som varande ett brott mot myndigheternas riktlinjer.

FHM:s skrift HSLF-FS 2020:12: föreskriver att ”Alla Verksamheter….föreningar…ska utifrån Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning”.

Nya regler och pandemilag
En ny pandemilag trädde i kraft 9 januari. Denna innebär i sig inga restriktioner, men öppnar för myndigheterna att fatta beslut om restriktioner man tidigare inte ansåg sig kunna göra.

Andemening
Vi uppmanar alla att inte bara betänka de legala parametrarna i de beslut man fattar i klubbar och distrikt om eventuell live-bridge, utan även andemeningen i riktlinjerna.

Givetvis är det allas vårt ansvar att göra vårt yttersta för att minska risken för smittspridning. Vi hoppas sedan på att smittosituationen förbättras och vaccinationerna får önskad effekt inom de tidsramar som anges, så att vi snart kan ses under mer normala förhållanden vid våra bord.

För Arbetsutskottet och Verksamheten:
Martin Löfgren – Suzanne Lemborn


Här är länk till sida med uttalande från SBF:s Arbetsutskott efter presskonferens den 17 november.

Här är ett brev från Corona-säkerhetsgruppen som sänts ut till samtliga medlemmar i Svenska Bridgeförbundet den 3 augusti och som bland annat innehåller några frågor som inkommit, och gruppens svar på dessa.

Här finner du ett svar från Smittskydd Väst om hur man ser på spel med ”bordskryss” och vilka de viktigaste faktorerna man ska tänka på om/när man överväger spel på klubben i nuvarande läge.


För resultatet av projektgrupp ”Corona-säkerhet” och verktyg, inklusive en checklista för klubbar och beskrivning av ett ”Bordskryss” inför återgång till bridge på våra klubbar, se länk ovan!

Den tidigare ”Covid-19 och Bridge” med information och uppdateringar med datum och andra referenser finner du via länk ovan.

Denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt.

TÄNK PÅ ATT:

• alltid följa myndigheternas riktlinjer som ett minimum.

• det personliga ansvaret alltid kommer att vara avgörande.

• god handhygien och att hålla avstånd är grundpelare i arbetet mot smittspridning.

• det är absolut uteslutet, och visar brist på hänsyn, att bege sig till en klubb under pandemin om man känner sig det minsta sjuk, eller kan anta eller befara att man kan ha smittats, i något som kan vara Corona-relaterat (se Folkhälsomyndighetens hemsida )! SBF har kompletterat sina Trivselregler (sida 18) med hänsyn till detta, vilket inkluderar att man bör rapportera överträdelser mot detta till Disciplinnämnden.

PROJEKT ”CORONA-SÄKERHET”

Här är en länk till projektgruppens arbete.

Här finner du den Checklista som projektgruppen tagit fram, en beskrivning av de Bordskryss man kan sätt på bordet för att skapa individuella luftzoner, och några tips om tävlingsupplägg med många sittepar för att minska rörelser inom klubblokalen.

Vi ber att du som medlem hjälper till att skapa en dialog med din klubb för att på bästa sätt komma fram till beslut om hur klubben ska agera. Det är viktigt att vi inte bara respekterar de riktlinjer och rekommendationer som kommer från myndigheterna, utan i tillägg också har en kommunikation som kan skapa förtroende och minska oro. Checklistan kan vara ett bra sätt att säkra att man tar upp alla relevanta frågor till diskussionen.

KOMMUNIKATION

  • Info har sänts till alla medlemmar, klubbar och distrikt om denna sida och om projektgruppen ”Corona-säkerhets” arbete.

  • För frågor till SBF som specifikt berör Covid19-frågor finns en egen e-postadress: covid19@svenskbridge.se

  • En forum har lagts upp där medlemmar, klubbar och distrikt kan bidra med erfarenheter av arbete under pandemin och förberedelser för att på bästa och säkraste sätt återgå till klubbspel.
    Forum: Covid-19