Forum » Tävlingsledare och domslut » LK 1605 (Festivalen)

LK 1605 (Festivalen)

8 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Johan Grönkvist
Bild för Johan Grönkvist
LK 1605 (Festivalen)

EK94
1082
Dkn6
D83
Dkn105
EDkn765
752
76
9
EK10985
EKkn4
832
K43
7432
1096
13
Nord
Öst
Syd
Väst
Nord giv
Alla i zon
Väst
Nord
Öst
Syd
1 1
1
2 2
Pass
Pass
2
3
Dbl
Pass
Pass
4
Dbl
4
Pass
5NT
Pass
6
Pass
Pass
Pass
1 3+
22 : Not alerted

Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse:

TD was called after the bidding, before the lead. On the NE side of screen 2♣ wasn´t alerted, so it should be natural NF. According to the system of NS 2♣ is transfer to invitational +. Six people has been polled what they will do with the correct information after 2♣ pass pass. All of them pass. The result has been change to 2♣ N+4 +170.

Överklagande sidans synpunkter: Väderstreck NS

Öst kommer alltid bjuda. Vi har tillfrågat flera spelare och alla bjuder.

Andra sidans synpunkter: Väderstreck ÖV

Hade jag fått den korrekta förklaringen att 2♣ är överföringen till så hade jag aldrig bjudit.

LK:s beslut med domslut och motivering:

Fall avgjort vid Festivalen av ett jourhavande LK på plats i Örebro. Här har skett ett muntligt sammanträde med inblandade parter. För samtliga fall som är avgjorda på det sättet kan det finnas fakta som inte framgår av det skriftliga materialet.
Domarna publiceras som en redogörelse för vilka domar som har skett under Festivalen. Domarna har inte samma prejudicerande värde som en ordinarie LK-dom.

Tävlingsledaren har fastställt att den förklaring som Nord gav till Öst var felaktig. Tävlingsledaren har genomfört en poll bland spelare av samma standard som Öst. Samtliga väljer pass om de har korrekt information. Tävlingsledarens undersökning fastställer att det är mycket troligt att Öst säger pass med korrekt information. Det innebär att Öst-väst har lidit skada på grund av den felaktiga förklaringen. Det innebär att scoren ska korrigeras till 2♣ +170.
Tillämpliga lag 21 B

Den överklagande sidan tillförde inget nytt till fallet som motiverade ett överklagande. Depositionsavgiften behålls.

Christer Grähs (ordf), Sven-Olov Flodqvist, Henrik Johansson

Dan Bylund

Känns som en något märklig tillämpning av lagarna. Om nord hade kunnat ge öst korrekt information så hade ju nord heller aldrig passat på 2 klöver. Dvs det läge som TL gjort en poll på kommer aldrig att uppstå i verkligheten. Känns som att det var det som ÖV var ute efter i sitt överklagande.

Torbjörn Gustavsson

Motståndarna har alltid rätt till korrekt information om överenskommelser. Själv måste man komma ihåg dem. Det ska inte ha någon betydelse om Öst väljer att fråga Nord i stället för att konsultera NS:s systemkompendium.

Jan Lagerman

Dan Bylund skrev:


Känns som en något märklig tillämpning av lagarna. Om nord hade kunnat ge öst korrekt information så hade ju nord heller aldrig passat på 2 klöver. Dvs det läge som TL gjort en poll på kommer aldrig att uppstå i verkligheten. Känns som att det var det som ÖV var ute efter i sitt överklagande.

Läget skulle mkt väl kunna uppstå.
Nord passar och Öst läser på kortet att NS spelar transfer efter inkliv from 1NT.
Öst konsulterar Nord som då inser att han nyss glömt, men som nu redogör för deras överenskommelser.
Ett givet domslut om ’undersökningen’ gav att 5 av 5 passade som Öst i ett sådant uppkommet läge.

Philip Berggren

Dan Bylund skrev:


Känns som en något märklig tillämpning av lagarna. Om nord hade kunnat ge öst korrekt information så hade ju nord heller aldrig passat på 2 klöver. Dvs det läge som TL gjort en poll på kommer aldrig att uppstå i verkligheten. Känns som att det var det som ÖV var ute efter i sitt överklagande.

Motståndarna har rätt till rätt information, men den felande sidan ska vara kvar i sitt missförstånd. Inget märkligt med detta.

Dan Bylund

OK, jag ger mig Smile

Känns onödigt med en poll dock. Vem sjutton skulle balansera i vetskap om att öppningshanden har råkat passa mot en INV+ hand?

Torbjörn Gustavsson

Exakt. Och om det var onödigt med en poll så var det riktigt onödigt med ett överklagande.

Peder Linder

En poll tjänar ett pedagogiskt syfte man inte ska bortse ifrån.

Logga in för att kommentera