SBF Strategiarbete 2024

Strategiplan Bridge-X Hjälpmedel
Strategiplan introduktion Bridge-X - PDF-fil Syns vi inte…
Mål och fokus Vad är Bridge-X Prova-På-Påse
Strategiska områden Klubbfunktionärer Logo BFA zip
Idébank Rekrytering Logo Bridge-X
Tävlingar för alla Logo BFA
Klubbinsatser Tematräffar

Här finner du de dokument som beskriver den av SBF antagna strategiplanen från 2022 och framåt samt Bridge-X som lanseras för klubbar och distrikt i februari 2024.

I dokumenten Strategiplan - introduktion förklaras lite om bakgrunden till varför vi arbetat med att ta fram en strategi. Viktigt är att vår strategi inte är ett försök att göra saker helt annorlunda utan att främst strukturera och bygga vidare på saker som gjorts bra genom alla år inom SBF, anpassat till våra aktuella utmaningar och våra tillgängliga resurser.

Under riksstämmohelgerna 2021 och 2023 diskuterades strategiarbetet i workshops med våra distriktsdelegater. De idéer som kommit fram i diskussionerna har också resulterat i en konkret Idébank från 2021 samt Bridge-X som lanseras 2024.
Dessa dokument är ingen ”åtgärdslista” utan tänkt som ett levande dokument med idéer och uppslag, dit vi gärna tillför eller ändrar baserat på våra medlemmars synpunkter och frågor.

Vare sig du är enskild medlem eller ledamot i en klubb- eller distriktsstyrelse bör du läsa igenom dokumenten. Du är sedan mycket välkommen att inkomma med synpunkter, frågor eller förslag , dessa riktar du till kansliet@svenskbridge.se.

Tack för att du tar dig tid att sätta dig in i vårt strategiarbete!