Systemdeklarationer

Systemdeklarationer allsvenska Elitserien och Superettan 2023

Varje par är skyldigt att medföra två kompletta och likalydande deklarationskort på svenska, skandinaviska eller engelska. Av deklarationskortet skall också klart framgå antalet prickar för vart och ett av öppningsbuden.

I Elitserien och Superettan är det obligatoriskt att använda WBF:s deklarationskort. Guide för ifyllnad, generellt regelverk med prickregler samt mallar finns här.
Fullständigt ifyllt deklarationskort ska sändas till carina@svenskbridge.se senast 1 september. Alternativt hänvisa till tävling med tidigare inskickad samt godkänd deklaration.

Ansvarig tävlingsorganisation ansvarar för att granska att deklarationskorten är korrekt ifyllda, i annat fall återremittera deklarationskortet till berört par för komplettering.

Par som kommer till bordet utan godkänt deklarationskort kan bli föremål för upp till 1 VP avdrag vid varje tillfälle så sker.

SBF tillser att berörda lags deklarationskort finns publicerade på minisajten för Elitserien respektive Superettan senast 7 kalenderdagar före första omgången av Allsvenskan.