Division 4

2024 års fördelning

Division 4 och lägre administreras till fullo av respektive distriktsförbund (Dfb), som också beslutar om tävlingsform och antal brickor per match. Du kan nå respektive Dfb via Tabell.

Finalplatsfördelning

Preliminär finalplatsfördelning och startlista

Distrikt Par i kval Bonus Kvot Till final Kvot Bet. resa
Direktkval 0 0,00 0 0,00
Bohuslän 10 2,69 3 0,00
Dalarna 4 1,08 1 0,00
Gotland 8 2,15 2 0,00
Gävle 5 1,34 1 0,00
Göteborg 0,00 0 0,00
Halland 4 1,08 1 0,00
Jämtland 3 0,81 1 0,00
Jönköping 2 0,54 1 0,00
Medelpad 0,00 0 0,00
Mälardalen 3 0,81 1 0,00
Norrbotten 4 1,08 1 0,00
Skåne 4 1,08 1 0,00
Stockholm 6 1,61 2 0,00
Sydöstra 7 1,88 2 0,00
Uppland 4 1,08 1 0,00
Värmland 5 1,34 1 0,00
Vä-botten 5 1,34 1 0,00
Västergöt 18 4,84 5 0,00
Ångerman 6 1,61 2 0,00
Örebro 5 1,34 1 0,00
Östra Mel 16 4,30 4 0,00
Totalt 119 32

Visa finalplatsfördelning inklusive föregående år