Allmän information

Tanken är att förbundet ska ha en egen kanal som heter Bridge-TV där vi löpande ska producera rörlig bild. Programledare för satsningen kommer Per Leandersson att vara.

Läs mer… eller titta på filmen: