LK-fall 2201 - Utebliven alertering i DM-par

E98643
kn9
KD943
D102
E1085
kn5
Ekn86
K75
D63
98432
72
kn
K742
EKD1076
105
13
Nord
Öst
Syd
Väst
Nord giv
Alla i zon
Väst
Nord
Öst
Syd
1 1
Pass
1 2
2
4
Pass
Pass
Pass
15+, 10-16 hp
23+

Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse
Jag var spelande tävlingsledare och blev kallad till bordet när brickan var färdigspelad med resultatet 4 -3, NS -300, efter A i utspel.

NS hävdar att 1 har alerterats men Öst och Väst har inte uppfattat alerten. Öst påpekar att dubbelt hade bjudits om alerten hade uppmärksammats. Spelarna vid bordet menar att budgivningen hade gått enligt följande med alert:
Nord - Öst - Syd - Väst
1* - UD - 1 - 3
4 - Pass - Pass - Dbl
Pass runt

Vid förfrågning om Öst dubblar får jag till svar att det hade varit straffdubbling.

Tävlingsledarens domslut med motivering och lagrum
Jag inser att ÖV är påverkade om de inte har uppfattat alerteringen, vilket är Syds skyldighet att uppmärksamma dem om.

Jag anser inte att den icke-uppfattade alerten påverkar Östs val att dubbla 4 i ursprungsläget och att Väst ska hitta dubbelt på denna handen med ett (möjligen två om partnern enbart har tre ruter efter UD och rutern genererar två stick) stick när partnern inte kan straffdubbla själv känns osannolikt.

Jag anser inte att skadan har påverkat ÖV:s möjligheter att straffdubbla kontraktet. Jag låter därför resultatet stå - 4 -3, NS -300

Överklagande sidans synpunkter (Väderstreck ÖV)
Vi har inte uppmärksammat alerten från syd på öppningsbudet 1. Då ansvaret ligger på den alerterande sidan anser vi att resultatet ska korrigeras.

Generellt regleverk s.35
”Den som alerterar är skyldig att se till att båda motståndarna uppfattar alerteringen”

Dessutom kan man ifrågasätta om inte 1 också borde alerterats
(inget argument som framfördes till TL eller jury).

Om alerteringen uppfattas kommer Öst att agera med en dubbling (UD med primärt 4-kortshjärter). Efter syds troliga 1 bjuder Väst 3. (I efterhand kan man konstatera att överbudet 2 och 4 borde finnas med i kalkylen. Det är möjligt att det hittats vid bordet i en mindre stressad situation. Men det är inget resonemang som framfördes till TL eller jury.)

Nord kommer att bjuda 4. Öst dubblar eller passar.
a) Om öst dubblat kommer väst att passa.
b) Om öst passat kommer väst att dubbla med alternativen att bjuda 5 eller 5.

TL:s rapport täcker inte upp hela resonemanget kring möjlig budgivning som presenterades vid bordet.
Vi menar att 4 D av Syd med tre straff är ett rimligt resultat. Syd har presterat en spelföring i 4 med tre straff och det finns inga rimliga argument att en dubbling ändrar spelplan. Resultat från aktuell tävling innehåller dessutom några 4 D -3.

Spelföringen: A till stöld; A; K; klöver till hög klöver (K eller Q) och A; Q; A; K; K till stöld; spelföraren förlorade totalt ett spader, två hjärter och tre klöver.

Andra sidan synpunkter (Väderstreck NS)
Nord uppfattade alerten av Syd,och när budgivningen var över lade Nord upp korten och ingen ifrågasatte Nords kort utan spelade försvar som vanligt. Sen när brickan är över och man ser alla korten som spelats tillkallas tävlingsledaren. Syd påpekar att han inte kommer spela -3 om kontraktet dubblas utan han kommer att säkra två bet.

Juryns beslut med domslut och motivering
Juryn beslut blev att med korrekt information så är det troligt att kontraktet dubblas. Vi korrigerade domslutet till 4 D -2, detta enligt double dummy resultatet på brickan.

Lagkommissionens svar
ÖV har inte noterat att Syd har alerterat Nords öppningsbud 1. Den som alerterar är skyldig att se till att båda motståndarna uppfattar alerteringen. LK bedömer att ÖV har lidit skada p.g.a. den otydliga/uteblivna alerteringen.

TL har inte gjort någon poll. Enligt en poll som LK har gjort genom att fråga tio spelare med olika budscenarior kommer Öst väldigt ofta dubbla 4 med rätt förklaring. Öst kunde ha dubblat 4 även i det uppkomna läget, men situationen är annorlunda jämfört med att Öst har fått en korrekt förklaring av öppningsbudet 1. Förutom 4 D kan andra slutbud i några enstaka fall vara tänkbara, men LK har, enligt pollen, bedömt det som att 4 D är det klart mest sannolika slutbudet med rätt förklaring och därmed bortsett från övriga slutbud.

Syd har i det aktuella fallet gått tre straff i 4 (odubblat). Det är möjligt att spelföraren hade spelat mer försiktigt om kontraktet hade varit dubblat. 4 D har spelats vid tre av de 14 övriga borden i tävlingen. I två fall har NS gått tre straff och i ett fall har NS gått två straff. Eftersom det är möjligt att gå hem i 4 är det inte säkert att S hade ändrat sin spelplan om kontraktet hade varit dubblat. Det går att gå tre straff, vilket resultaten från övriga bord också visar.

Domslutet blir därför en viktning av resultaten 4 D -2 och 4 D -3.
1/3 av 4 D -2 som ger scoren 13-15
2/3 av 4 D -3 som ger scoren 2-26

Resultatet blir alltså scoren 5-23 (23 p till den icke-felande sidan)

Tillämpliga lagar är 21B angående felaktig förklaring (otydlig/utebliven alertering) av bud samt lag 12C1c angående sammanvägning av flera möjliga resultat. Dessutom enligt det Generella regelverket om att den som alerterar är skyldig att se till att båda motståndarna uppfattar alerteringen.

Delaktiga i beslutet har varit LKs ordförande och LKs bedömningsgrupp.