Juninumret av tidningen Bridge

Tidningen Bridge, nr3 -2015 finns nu för nedladdning via länkar nedan.
Sommarkartan med klubbar som arrangerar sommarbridge finns med som bilaga.
En förteckning inkl klubbar som skickat in för sent för att komma med på kartan finns på denna sida