Nytt datum för Svenska Cupens final

SBF:s styrelse har beslutat att flytta Distriktsträffen 2024 från den planerade helgen 9-10 november till 16-17 november. Detta med anledning av att Riksidrottsforumet 2024 planerats till samma helg vilket då kolliderar med Distriktsträffen, och därmed försvårar SBF:s representation.
Det är av stor vikt inför kommande ansökan om inträde i Riksidrottsförbundet (RF), att SBF aktivt deltar vid denna forumshelg.

Som konsekvens av ovan flyttas därmed även slutspelet av Svenska Cupen i Uppsala till 7-10 november från planerade 14-17 november, 2024, för att inte kollidera med Distriktsträffens nya datum.