Anmälan och startavgift - SM Lag Mixed

Anmälan

Anmälan till SM Lag Mixed görs på denna sida: SM Lag Mixed (inloggning krävs)

Alternativt e-postas anmälan till sle@svenskbridge.se
Lagnamn samt Mid nummer och namn på kapten och samtliga spelare ska anges.

Senaste dag för anmälan är 7 juli.

Startavgift

Startavgiften är 1.800 kr/lag

Startavgiften ska vara betald via Swish (0726449660) senast 7 juli 2024.
Kom ihåg att ange ert lagnamn som referens.

Laget anses anmält först när startavgiften är erlagd.