SISU Idrottsutbildarna

Sveriges Bridgeförbund är medlem i SISU Idrottsutbildarna sedan 1999.
SISU Idrottsutbildarna är den organisation vi ska samarbeta med när det gäller kurser och utbildningar i våra klubbar och i våra distrikt.

SISU Idrottsutbildarna – en resurs för landets bridgeklubbar

SISU Idrottsutbildarna delar gärna med sig av erfarenheter, ger stöd och kraft till vårt utveckling- och utbildningsarbete. Det är ett samarbete som vi har både nytta och glädje av. För processarbete, genomförandet av en lärgrupp, kurs, föreläsning eller kulturevenemang kan till exempel SISU Idrottsutbildarna genom folkbildningsanslaget bidra med visst stöd. Det kan handla om att ta kostnader för material, hyrd lokal, studiebesök, expertmedverkan med mera.

IdrottOnline

Som medlemsorganisation i SISU Idrottsutbildarna har SBF från och med hösten 2019 full access till IdrottOnline som är SISU och RF:s system som används vid registrering av utbildningar.

Vi kan konstatera att Idrottonline underlättar för alla klubbar och distrikt som bedriver utbildningsverksamhet vad gäller registrering av deltagare för att erhålla resursstöd etc.

Anslut er, så här går det till.