SISU Idrottsutbildarna

Sveriges Bridgeförbund är medlem i SISU Idrottsutbildarna sedan 1999.
SISU Idrottsutbildarna är den organisation vi ska samarbeta med när det gäller kurser och utbildningar i våra klubbar och i våra distrikt.

SISU Idrottsutbildarna – en resurs för landets bridgeklubbar

SISU Idrottsutbildarna delar gärna med sig av erfarenheter, ger stöd och kraft till vårt utveckling- och utbildningsarbete. Det är ett samarbete som vi har både nytta och glädje av. För processarbete, genomförandet av en lärgrupp, kurs, föreläsning eller kulturevenemang kan till exempel SISU Idrottsutbildarna genom folkbildningsanslaget bidra med visst stöd. Det kan handla om att ta kostnader för material, hyrd lokal, studiebesök, expertmedverkan med mera.

Det här kan du få bidrag till: Broschyr från SISU

Mer om lärgrupper.

Kontakta SISU Idrottsutbildarna lokalt så berättar de mer om hur ett samarbete kan se ut. Se Kontaktpersoner Bridge 2018

SISU Idrottsutbildarnas hemsida.

IdrottOnline

Som medlemsorganisation i SISU Idrottsutbildarna kommer från och med hösten 2019 att ha full access till IdrottOnline som är SISU och RFs system som används vid registrering av utbildningar. Detta är något vi från SBFs sida kämpat med under många år och hela tiden fått avslag på då vi inte varit medlemsorganisation i RF.

Kort och gott kan vi konstatera att detta kommer att underlätta otroligt mycket för alla våra klubbar som bedriver utbildningsverksamhet tillsammans med SISU vad gäller registrering av deltagare etc.

Så här går det till.