Riksstämmo- handlingar, omgång 1

Årets riksstämma äger rum i Örebro den 20 november. Idag publiceras den första delen av handlingarna som även postas till distrikten och dess anmälda delegater.

Ytterligare ett utskick med bl.a. ekonomi, berättelser, styrelsens förslag med mera publiceras 10 oktober.

För de som inte namngett distriktets ombud för anmälan som gick ut den 6 september ombeds ni snarast komplettera er anmälan: Anmälan görs till mme@svenskbridge.se

NYHET!

Riksstämman (dock ej efterföljande workshops) kommer att arrangeras som hybridmöte vilket i praktiken innebär att delegat eller medlem kan delta från annan plats via mötesplats, MS Teams. Mer information om det i oktoberutskicket.

Workshops strategi

Årets Riksstämma åtföljs av något av det viktigaste och mest spännande vi har att göra just nu, att staka ut SBF:s väg framåt!
Detta kommer att ske genom workshops med diskussion om vår strategi och hur en sådan strategi kan omsättas i verklighet. Det är därför oerhört viktigt att alla distrikt representeras, och att delegaterna är intresserade av våra framtidsfrågor. Mer detaljerad information kommer även det i oktoberutskicket.

Utskickade dokument omgång ett

Datum Dokument
21-09-15 1. Försättsblad
21-09-15 2. Kallelse Riksstämma 2021
21-09-15 3. Ramprogram
21-09-15 4. Röstlängd
21-09-15 5. Fullmakt
21-09-15 [doc:Rs6]
21-09-15 7. Resereglemente
21-09-15 8. Hitta till riksstämma 2021
21-09-15 9. Styrelsens förslag del 1
21-09-15 10. Motioner jämte yttranden
21-09-15 11. Valberedningens förslag