Deltagare vid Riksstämman 2021

På denna sida hittar du deltagare från styrelsen, personalen samt delegater från distrikten.

För anmälan se denna sida

Styrelsen

Nr Namn Roll
1 Martin Löfgren Ordförande SBF, OrgK, UK, MK
2 Carl Ragnarsson Vice ordf SBF, Ordförande TK
3 Eva Andersson Ordförande ITK (DIGITALT)
4 Krister Ahlesved Ordförande UtbK
5 Rolf Scherdin Ekonomiansvarig (DIGITALT)
6 Linnea Edlund Rekrytering (DIGITALT)
7 Kathrine Bertheau Marknadsföring
8 Eva Abragi Ordförande juniorkommittén
9 Simon Granath Ekonomi (DIGITALT)

Anställd personal

Nr Namn Roll
10 Suzanne Lemborn Verksamhetschef
11 Johan Grönkvist Kansli, ekonomi, IT, tävling
12 Sigrid Svensson Rekryteringskedjan, SOS Junior
13 Micke Melander Kansli, festival, rekrytering
14 Carina Wademark Kansli, webbinfo, landslag
15 Gunnel Hahne Kansli, medlem
16 Thomas Winther Kansli, Ruter/BM, support
17 Björn Holm Kansli, tävling, support

Övriga SBF

Nr Namn Roll
18 Mårten Gustawsson Sakrevisor
19 Peter Ventura Tidningsredaktör
20 Lars Lundqvist Valberedningen
21 Zennica Hammar Valberedningen
22 Björn Sörling Valberedningen
23 Birgitta Lagnell Föreslagen ny ledamot
24 Rickard Olsson Föreslagen ny ledamot
25 Tor-Björn Bohman Föreslagen ny ledamot
26 Mia Breding Föreslagen ny ledamot
27 Per Jannersten Jannerstenfonden
28 Anders Nordberg Senior- och Pensionärskommittén
29 Per-Ola Cullin Disciplinnämnden (DIGITALT)
30 Andreas Westman Disciplinnämnden (DIGITALT)

Delegater från distrikten

Nr Namn e-post
Bohuslän - Dal
31 Thomas Axenbratt
32 Per Magnusson | WORKSHOPS
33 Florence Fridén | WORKSHOPS
Dalabridgen
34 Peter Johansson
Gotland | (DIGITALT)
35 Jan-Olof Henriksson
Gävleborg
Zennica Hammar
36 Lars-Gunnar Svangård
37 Marianne Melchior Ericson
Göteborg
38 Gunnar Ohlson
39 Robert Bäck
Halland
40 Britt-Marie Warborn
41 Bobbo Jovic
Jämtland-Härjedalen
Mia Breding
42 Bo Jonsson
Jönköping
43 Mats Bud
44 Mikael Alexandersson
Medelpad
45 Per Jansson
Mälardalen
46 Lennart Ekholm
47 Ulf Sundberg
Norrbotten | (DIGITALT)
48 Urban Nilsson
Skåne
49 Fredrik Jarlvik
Stockholm
50 Christina Truuberg
51 Malcolm Campbell
52 Marie Berg
53 Karl Persson
54 Gunila Langius
55 Marie Nylin
Sydöstra
Thomas Winther
Uppland
56 Ping Huang
Värmland - Dal
57 Gösta Frödin
Västerbotten
58 Ann-Katrin Vikström
Västergötland | (DIGITALT)
59 Ann Ohlsson
Ångermanland | (DIGITALT)
60 Sven-Arne Staflund
Örebro
61 Lars Marcusson
62 Irene Håberger
Östra Mellansvenska
63 Marie Åfors

Övriga deltagare

Nr Namn e-post
65 Lars Nilsson
66 Anita Brynje
67 Jerry Mähler | DIGITALT
68 Bengt Friberg
69 Ann-Britt Friberg
70 Dan Nilsson