Uppdaterade tävlingsrapporttyper (Ruter+Spader)

Sedan 1 juli 2014 gäller nya regler för debitering av kostnad för mästarpoäng i lagserier.

”Något” försenat har tävlingsrapporttyper skapats för detta. Lika försenat har de nya taxorna införts på kansliet. Lagtävlingar som skickas in debiteras enligt den nya taxan.

Sedan tidigare skedde val i silvertävling genom att välja antal brickor, division och antal divisioner (ett och samma val i en mycket lång lista). Motsvarande val görs nu också i bronstävlingar i en ännu längre lista.

Om du använder Ruter kommer dessa tävlingsrapporttyper automatiskt att hämtas hem nästa gång du startar Ruter. Om du använder Spader kommer de nya tävlingsrapporttyperna att finnas tillgängliga inom några dagar.