Personalmöte 4 september

Torsdag 4 september har personalen möte i Örebro och kan vara svåra att nå via telefon.

Vi läser mailen och besvarar dem så snart vi har tid.