IT-läget SBF

IT är en väldigt stor del av vår verksamhet inom SBF och vi jobbar hela tiden på att försöka utveckla så väl oss själva som våra system så att alla skall få en bättre service i framtiden. Vi har en mycket hög trafik på vår hemsida vilket är väldigt glädjande.

Under de senaste ca 10 dagarna har ett flertal klubbfunktionärer upplevt att det varit problematiskt att rapportera in tävlingar på vardagkvällarna, dvs under de perioder då vi har som mest trafik på vår sida. Det här har varit ett återkommande problem som dykt upp 2-3 gånger per år. Vi har då i samarbete med vår IT-leverantör samt med egen personal gjort snabba lösningar med förhoppningen att de skall ha varit tillräckliga för att säkra upp driften inför framtiden.

I samband med det aktuella läget följer vi denna gång två spår, vi har till stor del löst problemet temporärt men vi tar även krafttag för att se till att det inte skall upprepas.

Vissa snabba korrigeringar som vår IT-leverantör gjort är att flytta en del backupjobb från våra egna servrar som krockat med vår topp på kvällstid då systemet låst sig. Andra åtgärder som gjorts är att rensa rejält på diskarna (minnet).

Vi har flera olika typer av servrar då vi i nuläget har såväl gamla som nya system. SBF arbetar kontinuerligt med att flytta över allt till de nya systemen. I korthet kan man säga att det i de flesta fall är de gamla systemen som ställer till det för oss, när vi fått in allt i BIT-miljön kommer en stor andel av problemen att försvinna av sig självt.

Vi ser även på möjligheterna att göra hemsidesanropen snabbare med kortare svarstider till följd.

Har ni, er klubb eller distrikt några frågor eller funderingar är ni hjärtligt välkomna att ta kontakt med oss via kansliet@svenskbridge.se eller slå oss en signal på 019-277 24 80.

mvh & ha en riktigt härlig helg

Roger Wiklund & Johan Grönkvist