Vilket kort har tappats 28

Föregående veckas problem hittar ni här

Svaret på Tankenöt 28 finns här

Översikt samtliga tankenötter och svar