Vilket kort har tappats 17

Föregående veckas problem hittar ni här

Svaret på Tankenöt 17 finns här

Översikt samtliga tankenötter och svar