Vilket kort har tappats 17

Väst: Öppningen 2NT visar 20-21 hp och balanserad hand. Med endast 18 hp behöver Väst 2-3 hp ytterligare, så det saknade kortet är därmed ruterdam.

Öst: Skulle Öst få någon av högfärgskungarna blir handen för stark för att hoppa till 6NT. Öst har 14 hp och med Västs utlovade 20-21 hp ger det 34-35 hp för Öst-Väst, något som motiverar Östs hopp till 6NT. Tilldelas Öst en kung blir den gemensamma styrkan istället 37-38 hp och då gäller det att satsa på storslam. Det kort Öst saknar är därför klövertre.