Lyckade bridgelärarutbildningar

Lördagarna den 27 augusti och 3 september drillades ett 40-tal bridgelärare, assistenter och hjälplärare vid två separata endagarsutbildningar, först i Stockholm på BK S:t Erik och sedan i Varberg på BK Albrekts.

Programmet var identiskt på båda orterna och kärnan för utbildningarna handlade om de tre faserna vid nyrekrytering av spelare:

Rekrytering.
Genomförande av utbildning.
Från kurs till klubb.

Sen är det klart att varje fas ovan hade sina underliggande punkter såsom genomgång av tillgängliga utbildningsmaterial, pedagogiska tips, hur man utbildar, arbetar med mentorer och mycket annat smått och gott.

I Stockholm genomfördes utbildningen av Krister och Catharina Ahlesved, till helgen i Varberg var de utbytta mot Britt-Marie Warborn och Florence Fridén. Micke Melander var med vid båda utbildningarna och alla fem ingår i förbundets utbildningskommitté.

En av deltagarnas kommentarer dagen efter utbildning:
” Tack för en inspirerande, givande och trevlig kurslördag. Jag gillar att ni var tre professionella kursledare som varvade dagen med sina kunskaper. Det är inget jag saknar, allt var kanonbra.”

Det hela kan ses som ett första skarpt test där SBF arrangerar regionala utbildningar för funktionärer som begränsar resandet och minska behovet av övernattningar för att kunna delta. En tredje utbildning på samma tema kommer arrangeras i Norrköping den 18 mars och vem vet kanske kommer även en fjärde i norra delarna av landet under våren.

För anmälan till Bridgelärarutbildningen som kommer i Norrköping klicka här.