Svårhanterlig lillslam – både för spelförare och försvar

Även om årets Chairman’s Cup-äventyr är slut så fortsätter vi att njuta av ett svenskt par i vinnarlaget i form av Anders Morath–Sven-Åke Bjerregård.

Här är en bricka från semifinalen mot Danmark, som möjligen är mer intressant med öppna kort.

EKD1072
D93
E6
93
65
Ekn10654
kn10752
kn
K7
KD83
E107652
9843
82
94
KDkn84
30
Nord
Öst
Syd
Väst
Öst giv
Ingen i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Mads K.
Anders Morath
Niels K.
Sven-Åke Bjerregård
3
Pass
Pass
3NT
Pass
4
Pass
5
Pass
6NT
Pass
Pass
Pass

Efter Östs spärröppning gick det pass, pass fram till Anders som tog det praktiska 3NT-budet. Sven-Åke fick nu väderkorn på slam och bjöd ett odiskuterat 4. Anders 5 borde visa någon form av bra hand, så Sven-Åke avslutade budgivningen med 6NT.

Rutertvå i utspel togs med bordets kung. Anders ville gardera 5-1 sits i spader och hämtade hem spaderknekt innan han spelade hjärter till dam och ess. Mer hjärter från Öst kom och Anders hade nu ingen väg mot 12 stick.

För ovanlighetens skull hittade inte Anders det vinnande spelsättet, men det var inte heller uppenbart. Det gäller att vinna första stick med ruteress och spela hjärter upp mot kungen. Öst kan inte gärna vinna med esset utan att ge Anders två hjärterstick. När Öst lägger lågt vinner bordet med kungen och spelföraren hämtar hem höga spader, för att nå följande slutläge:

D9
6
93
Ekn
kn107
7
KD8
E
2
4
KDkn
30
Nord
Öst
Syd
Väst
Öst giv
Ingen i zonen

Rutersex måste Öst täcka med tian och Syd bordet vinner med damen. Klöveress skvisar Öst i de röda färgerna. Slänger han en ruter växer ruteråtta till tolfte sticket och inte bättre går det att saka hjärterknekt, för då åker Öst in på hjärteresset singel och måste ge favör i ruter.

Efter ruterutspelet till esset går det bättre för Öst om han hoppar upp med hjärteress, när hjärter spelas mot bordet. Spadervända förstör kommunikationen för spelföraren, så att hjärterdamen fryser inne. En bet.

Spelföraren kan dock kontra, genom att avblockera bordets hjärterkung under esset. Öst blir då återigen skvisad i de röda färgerna när sista höga svarta kortet spelas. Öst måste saka något med kn10 och kn107.

6NT var alltså alltid hemma med öppna kort… Eller?

Nej, faktiskt inte. Se vad som händer om Öst spelar ut rutersju. Nord vinner sjuan med esset och spelar hjärter upp mot bordet och Öst släpper. Bordets kung vinner. Spelföraren hämtar hem spadersticken till följande läge:

D9
6
93
Ekn
kn105
7
KD8
E
8
9
KDkn
30
Nord
Öst
Syd
Väst
Öst giv
Ingen i zonen

Väst garderar rutern med nian och Öst behöver inte längre lägga rutertio. Spelar spelföraren klöver till ess kan Öst lugnt göra sig av med hjärterknekt och invänta straffen i ruter.

Samarbetspartners