Kontaktinformation

Under festivalen har kansliet normala öppettider samt kommer att bemanna en infodisk på RealBridge.

Plats Kontakt
Festivalkommittén Normala kontaktuppgifter
SBF personal Normala kontaktuppgifter
Peter Ventura (bulletin) >>e-post

Vårt informationsnav är kansliet som kommer att vara bemannat via normala växelnumret 08.00-12.00, samt finnas tillgängliga i lobbyn på Realbridge. Här kan du ställa alla möjliga och omöjliga frågor om våra arrangemang.

Samarbetspartners