Tids- och handlingsplan vid övergång från RuterRapport-fil till PBN-rapport för mästarpoäng

Från och med 1 september 2020 kommer nya formler för beräkning av mästarpoäng att användas. Läs mer…

I samband med denna övergång är det mycket som påverkar våra klubbfunktionärer:

Relevanta datum

Till och med 31 augusti 2020

  • Allt är som vanligt.

1-6 september 2020

  • RuterRapport-filer för augusti skickas till kansliet som vanligt.
  • RuterRapport-filer för september ska inte skickas till kansliet. Sådana filer kommer inte att läsas in.
  • PBN-filer för augusti och september rapporteras som vanligt till hemsidan.

Måndag 7 september 2020

  • Den avslutande helgens RuterRapport-filer av augusti-tävlingar kommer att läsas in.
  • Handikapp kommer att beräknas för rapporterade tävlingar i augusti.
  • Medlemsregistret kommer att publiceras för nedladdning till Ruter.
  • PBN-rapporter för 1-6 september kommer att MP-rapporteras av kansliet för att komma ikapp.

Från och med 8 september 2020

  • PBN-rapporter kommer löpande att MP-rapporteras av kansliet. Detta sker normalt sett varje vardag före lunch.

Handikapp och ranking

Överallt där det står ”mästarpoäng” eller ”MP” kan du tänka ”… och ranking och handikapp”. Både ranking och handikapp kommer att beräknas med hjälp av PBN-filen som rapporteras till hemsidan.

Absolut viktigaste ändringen

För tillfället (till och med augusti 2020) rapporteras PBN-fil till hemsidan och RuterRapport-fil till kansliet. Vid övergång till nya MP-formler går RuterRapport-filen i graven till fördel för den enda (=befintliga) PBN-rapporten till hemsidan.

Från och med tävlingarna som spelas i september ska alltså inga RuterRapport-filer skickas till kansliet för MP-rapport. Kansliet kommer endast att använda PBN-rapporterna till hemsidan för att beräkna mästarpoäng.

När klubbarna rapporterar PBN-fil till hemsidan får kansliet en automatisk signal att rapporten är utförd. Kansliet kommer att varje vardag före lunch gå igenom alla PBN-rapporter och beräkna mästarpoäng för dessa.

Beräkningen av mästarpoäng sker alltså inte samma sekund som tävlingen PBN-rapporteras till hemsidan. Det gör att du vid relativt snabb ändring av tävlingsresultatet kan ta bort din PBN-rapport och skicka upp en ny rapport till hemsidan, men det måste ske innan kansliet har ”tagit över” tävlingen och rapporterat mästarpoäng. Läs mer om korrigeringar…

Val av tävlingstyp på hemsidan och inte i Ruter

När en tävling (=händelse) skapas i kalendern på hemsidan är grundinställningen att tävlingstypen är Par > Brons. Detta kan till exempel ändras till Par > Simultan > Deltävling eller Individuell > Höstsilver eller något av många andra alternativ. Detta val avgör vilka mästarpoäng som delas ut.

I Ruter kommer du under en övergångsperiod att få utföra ett val i det befintliga fönstret för tävlingsrapporttyp. I en framtida version av Ruter kommer detta alternativ att tas bort. Notera att det inte är säkert att inställningarna på din dator ens gör att du ser det alternativet. Detta val kommer däremot att ignoreras vid PBN-rapporten till hemsidan.

När du i Ruter rapporterar tävling till hemsidan ska du ignorera det översta alternativet (”Mästarpoäng och ranking”). Detta ger dock en oönskad konsekvens om du faktiskt har valt tävlingsrapporttyp (se ovan). När du stänger Ruter kommer du då att få ett meddelande att tävlingen inte har rapporterats. Detta kan du ignorera.

Om du vill slippa felmeddelandet kan du fortsätta att rapportera mästarpoäng och ranking men låta bli att skicka rapporten till kansliet. Den metoden kan vara enklare i längden. Kom i så fall ihåg att stänga av eventuellt automatisk e-post till kansliet.

Korrigerade tävlingsrapporter

När kansliet från och med september beräknar mästarpoäng utifrån PBN-filen kommer klubbarnas möjlighet till korrigering att påverkas jämför med hur det fungerar för tillfället. Så här fungerar det nu:

En klubb rapporterar ett tävlingsresultat till hemsidan via PBN-fil och mästarpoäng via RuterRapport-fil. Sedan sker en ändring av ett resultat. Då tar klubben bort PBN-resultatet och rapporterar det på nytt. Sedan skickar klubben en ny RuterRapport-fil till kansliet med en önskan om att den första ska tas bort.

Den nya hanteringen kommer tyvärr att skapa lite huvudvärk för klubbarna. När kansliet har rapporterat mästarpoäng baserat på PBN-filen är tävlingsrapporten spärrad för korrigering eller borttagning.

Många klubbar har en veckas protesttid mot felaktiga resultat, det vill säga att det är vanligt att publicera resultat efter den aktuella spelkvällen och sedan tillåta ändringar till och med samma spelkväll veckan efter.

Med den nya lösningen kommer en ny PBN-fil alltså inte kunna rapporteras utan att kansliet meddelas och låser upp tävlingen för ny PBN-rapport. Vi har i skrivande stund ingen bra lösning på detta problem och hoppas att jobba fram en sådan tillsammans med klubbarna. Framför allt ska vi analysera hur stort problemet egentligen är. Om det blir ytterst få ändringar kanske vi fortsätter med denna lösning.

Simultantävling

När det gäller simultantävlingar skickas för närvarande tävlingsfilen (=mc2-filen) till kansliet. Detta påverkar inte MP-beräkningen och därför ska den filen även fortsättningsvis skickas till kansliet om klubben deltar i en simultantävling.

På längre sikt vore det naturligtvis önskvärt om PBN-filen kunde användas även i simultantävlingar, men där är vi ännu inte. Det får bli en fråga för framtida IT-prioriteringar.

Manuella mästarpoäng

Manuella mästarpoäng kan endast rapporteras via RuterRapport-fil. Eftersom sådana filer inte kommer att läsas in av kansliet går det för tillfället inte att rapportera manuella mästarpoäng.

Vi har inte bestämt oss för vilken lösning vi önskar. Antingen kommer rapport av PBN-fil kunna innehålla en speciallösning för manuella mästarpoäng eller så hittar vi på något som är kopplat till den befintliga RuterRapport-filen.

Färre tävlingstyper

En del av arbetet med nya MP-formler är en rejäl upprensning i den stora floran av tävlingsrapporttyper som hittills har kunnat väljas i Ruter.

Dels har många typer pensionerats, dels har vi som mål att reducera antal val på hemsidan för att göra det enklare för våra klubbfunktionärer att göra rätt när tävlingar skapas och rapporteras.

Tävlingskommittén har tittat på de senaste tre årens tävlingsrapporter och har identifierat alla de typer som faktiskt används. Majoriteten av dessa har redan implementerats som tävlingstyp när tävlingar skapas i kalendern. Några eftersläntrare kan väntas under hösten.

Kontakta kansliet om du saknar någon specifik tävlingstyp när du skapar en tävling på hemsidan.