Info från styrelsen

Punkter från extra möte i styrelsen 14 april med främst tonvikt på åtgärder i Covid19-pandemin.

Punkter från mötet finns i bilagt pdf-dokument.