Rättvisare hcp-system

En av de viktiga målsättningarna med vårt hcp-system är att kunna anordna breda tävlingar som lockar även mindre rutinerade spelare. Vårt hcp-system borde därmed vara designat så att den som vinner på hcp-listan i en tävling är den som presterat bäst i förhållande till sin nuvarande ”nivå”, men så är det inte idag för spelarna med högst handikapp.

Det verkliga utfallet är lite drygt 50% för spelare med hcp under 50, medan för spelare med (hcp 50-52) är 47,8%, dvs avsevärt lägre än förväntade 50%. Detta innebär att spelarna med högre handikapp har svårt att hävda sig resultat-mässigt även i hcp-tävlingar. Många i den gruppen har en spelskicklighet som motsvarar ett högre hcp än 52, det vill säga de tvingas spela på ett lägre hcp än vad de egentligen har.

Förslaget innebär en ny övre hcp gräns på 62 och att alla nya medlemmar startar på 52 som idag. Detta innebär att de flesta efter några tävlingar hamnar på rätt hcp upp eller ned i förhållande till ingångsvärdet beroende på hur väl förberedda de är när de börjar tävla. Simuleringar ger att medelvärdet för 50-52-gruppen landar på runt 57 och chansen för dem att vinna en hcp-tävling kommer att öka från 1 gång på 24 till 1 på 19.

Med denna marginella förändring är förhoppningen att våra nya medlemmar får en ökad stimulans med bättre möjligheter att placera sig på hcp-tävlingar, vilket då förhoppningsvis gör att fler nybörjare känner stimulans att utveckla sin bridge.

Förutsatt att tekniken hinner komma på plats planerar vi att införa de nya hcp-gränserna vid årsskiftet 2023/24.