Syns vi inte, finns vi inte

Vi har nog alla någon gång fått frågan vad bridge är. För att ha något att
sticka i händerna på dessa och kunna marknadsföra vår fina tankesport
har SBF tagit fram en PR-tidning. Tidningen skickas ut till samtliga klubbar samt finns digitalt här.

Vi behöver nu hjälp från medlemmar att sprida tidningen!

Under vecka 11-13 kommer er klubb att få:

• PR-tidningar
• Prover på vårt kostnadsfria material.
• Tips på hur ni kan arrangera rekryteringsaktiviteter

Syns vi inte, finns vi inte!

Passa på att lägga grunden för era kurser.
Sprid tidningarna generöst – och beställ fler när de tagit slut.

Ta hjälp av era medlemmar för att dela ut tidningen till:
• vänner och bekanta
• bibliotek
• väntrum på vårdinrättningar, tandläkare etc
• skolor
• med mera

Förhoppningen är att få en spridning som kan skapa intresse och beskriva vad bridge är, att vår verksamhet finns, och hur den fungerar – samt självklart välkomna fler in i bridgegemenskapen!

På baksidan av tidningen finns utrymme för klubbens kontaktuppgifter.
Förhoppningsvis får vi många nya bridgekompisar.

För mer information om SBF:s marknadsföringsmateriel,
kontakta oss på kansliet@svenskbridge.se eller 019-277 24 80.

Beställ fler tidningar och övrigt kostnadsfritt förbundsmaterial på
Bridgeförlaget