Nordisk Standard 1 - Kap 2 - Tips & Givar

I kapitel två så möter du som kursdeltagare för första gången trumfspel. Istället för att det högsta kortet vinner så är spader två mer värd än hjärter ess om spader är trumf.

Vidare kommer du att kunna se varför man ska spela ut korta färger i trumfkontrakt. Vad som menas med att trumfa ut och mycket annat.

Det är dags att stjäla, vilket just i bridge är något fint!

Glöm inte att prenumerera på youtubekanalen Svensk Bridge.