Uppdatering februari 2015

Arbetet med den nya hemsidan ligger något efter plan, vilket vi kommer att försöka hämta in under resten av 2015.

Projektet fokuserar på funktionalitet för medlemmar samt klubb- och distriktsfunktionärer i första hand. Utbyte av kanslisystem, som medlemsregister och beräkningssystem, kommer i andra hand i tidplanen. Från 1 januari 2016 går BIT (Bridge-IT) in i förvaltning, men det innebär absolut inte slutet på portalens utveckling – även i förvaltningsarbetet ingår både vidare- och nyutveckling.

Det kom en release i januari 2015 som bara ändrade användarupplevelsen något, de stora förändringarna i den releasen låg ”bakom skalet”. Vi planerar för en ny release i slutet av april och en i juni inför Bridgefestivalen. Projektet avslutas sedan med två releaser i slutet av året: en i oktober och en i december. Under andra kvartalet skall det komma ett nytt forum, ny kalender och nya minisajter för klubbar och distrikt. Därtill kommer en del kompletteringar av funktionalitet, överflyttning av gammalt material från Spader till BIT och en särskild BIT-sida som skall innehålla information samt utbildnings- och stödmaterial om BIT.

Vi har insett att det även måste bli en skillnad på nyhetsflöde och kommunikationsflöde. Det är mycket glädjande att vi har fått igång ett så omfattande nyhetsflöde, men det gör att vi måste skilja på olika typer av information. Nyhetsflödet skall täcka sådana saker som händelser, inbjudningar och resultat samtidigt som kommunikationsflödet skall tillgodose behovet av informationsspridning mellan organisationens olika delar – t ex från förbundet till distrikt och kubbar. Denna skillnad kommer att göra det enklare att hitta den information som är relevant och artiklar kommer att dra nytta av den olika hastighet som flödena har (nyhetslistan rullar på fort, men kommunikationsflödet är långsammare).

På tal om att hitta information: prova sökknappen uppe till höger – den fungerar mycket bättre än på gamla sidan! I takt med att innehållet på sidan växer kommer vi också att se över informationsstrukturen så att det blir enklare och mer logiskt att hitta material. Sökfunktionen är som sagt bättre, men den hittar bara det som finns på nya sajten, eftersom den inte kan söka i gamla Spader. Därför är det viktigt att vi kan hålla igång en löpande flytt av material under året – och att de funktioner vi flyttar minskar medlemmars och funktionärers behov av gamla Spader.

När vi nu är inne på ett riktigt tungt sista år i projektet så vet vi redan att vi kommer att ha många tankar om ny- och vidareutveckling med oss in i 2016, men vi måste först leverera enligt planen för projektet innan vi tänker på nästa steg. Alla idéer och förslag i projektet dokumenteras dock för eventuell framtida utveckling. Vi tar också gärna emot förslag; om du vill bidra till utvecklingen av BIT, skicka dina idéer till IT-kommitténs ordförande Pontus Silow på pontus@silow.se