Årets Klubbledare 2021 - Jerry Mähler

Årets Klubbledare 2021 är Jerry Mähler, Sollefteå BK .
Jerry deltog i Riksstämman den digitala vägen och fick uppvaktning samt applåder via Teams. Diplom och blomster kommer via ombud.


MK:s motivering:
Jerry började sin karriär inom bridgen i början på 1980-talet då han gick en nybörjarkurs på T3 i Sollefteå och lärde sig spela tillsammans med sin sambo Ann Lidfors. De har under årens lopp fått två barn, Peter och Sofie, som - såklart – även de kan spela bridge. Hela familjen har deltagit i SM, men det är ”pappa Jerry” som är navet i denna bridgefamilj och som nu utses till Årets Klubbledare.

Efter starten har han under de dryga 40 år som gått såväl startat en egen bridgeklubb, Ådalslidens BK, som avslutat den genom fusionerande med ”grannklubben” Sollefteå BK. Att Ådalsliden startade upp berodde på utbildningsverksamhet och en klubb för mindre rutinerade där man kunde få chans att komma in i spelet.

Själv är Jerry en passionerad bridgespelare som gärna åker kors och tvärs och spelar allt som verkar attraktivt. Ett 20-tal bridgefestivaler har tex passerat revy med familjen och andra som partners.

Jerry har under överskådlig tid varit ovärderlig för såväl klubb som distrikt och lagt ned ett omfattande jobb för att få allt som krävs att fungera. I sin klubb har han varit viktig för att tävlingsverksamheten i olika former fungerat, men också sett till att ordna trivselaktiviteter och utbildningar.

Jerry har också varit tävlingsledare på de flesta klubb- och distriktstävlingar som spelats i modern tid. Men bäst tycker han faktiskt det är att vara kursledare för nybörjare.

Jerry är en eldsjäl som är ovärderlig för såväl Sollefteå BK som Ångermanlands distrikt, där han nu återigen är ordförande, och för SBF. Jerry är har också ögonen öppna: han anser att en och samma person inte kan sitta på för många stolar samtidigt, det blir för sårbart om någon faller från! Han anser att detta är en av de frågor som såväl de i Sollefteå som förmodligen på många andra ställen måste arbeta med inom alla led i SBF för att vi ska bli framgångsrika.

Jerry Mähler är mycket väl värd utmärkelsen årets klubbledare! Vi hoppas många fler år av förtjänstfullt arbete i bridgens tjänst!

Svenska Bridgeförbundet

Martin Löfgren

Ordförande