Tematräffar

Undrar du som är aktiv i Bridgeklubben Z varför BK X lyckats så bra med att få in deltagare till sin Nybörjarkurs som ska börja inom kort?

Eller funderar du över hur man kan göra i Ruter och Bridgemate för att
leverera vad BK Y gör?

PDF-fil

Kanske är dina frågor mer av stilen; Hur gör vi med våra stadgar för att det är viktigt att ändra på dem?
Eller kan det vara så att vårt tävlingsprogram ser likadant ut som det alltid gjort, vi behöver förnyelse. -Hur lyckas vi med det?
Eller kan det vara så att vi behöver nya idéer för vårt tävlingsprogram för att få ny energi och locka fler?
Varför får klubb A fulla hus och klubb B får ställa in sitt?

Tematräffarna har klubbfunktionärshandboken som utgångspunkt, men huvudsyftet är att ta upp viktiga frågeställningar, diskutera, utbyta idéer och lära av varandra.

Snabbfakta

Var: Tematräffarna sker digitalt via Teams.
Hur: En träff är ett digitalt möte om 60-90 minuter.
Anmälan: Via länk nedan eller e-posta kansliet@svenskbridge.se
Kostnad: Ingen deltagaravgift.

Våra tre kommande tematräffar

1. Rekrytering – 26 augusti 2023 – 10.00
Bridgekurserna brukar börja i slutet av september början av oktober. Här har ni chansen att få ”sista minuten tips” för att lyckats med allt som handlar om rekrytering till kurser. Anmälan/se anmälda

2. Material & gofika – 4 november 2023 - 10.00
Här kommer vi vända upp och ned på mycket av det som du som har hand om inköp till klubben vad gäller material såsom byten av spel- och budkort till vad som kanske ska erbjudas på fikarasten och hur. Anmälan/se anmälda

3. Tävlingar för alla – 24 februari 2024 - 10.00
Vi tar en titt på olika format man kan ha för att variera sitt tävlingsutbud och diskuterar vad som kan vara framgångsrikt för andra att kanske kopiera som redan är beprövad metod. Anmälan/se anmälda