Klubbfunktionärshandbok

Den 1 april släppte SBF sin nya klubbfunktionärshandbok som sedan dess går att beställa. Handboken ger dig information och utbildning samt kan skapa diskussion i klubben som kanske leder till förändrade arbetsformer för att lyckas än bättre med sin verksamhet.

PDF-fil

Handboken är kapitelindelad och berör i princip alla områden där en bridgeklubb är/bör vara verksam.

Tre varianter av klubbfunktionärsutbildning

1. Genomgång och diskussion i klubben
Styrelsen ordnar ordnar möten där handboken diskuteras. Det finns fördelar att samverka med SISU Idrottsutbildarna och ordna lärgrupper.
Diskussionsfrågor finns framtagna för nästan varje kapitel. Dessa bifogas vid beställning av handboken.

2. Digitala tematräffar
SBF kommer hålla regelbundna digitala tematräffar där vi under 60-90 minuter diskuterar specifikt kring ett av de ämnen som finns i handboken. Det första temat är rekrytering och äger rum 26 augusti. Mer information om dem finns här: Tematräffar

3. Seminarium
I januari bjuder vi in till ett tvådagars seminarium där vi tränger på djupet och du får möjlighet att diskutera klubbfunktionärsfrågor med andra från hela landet. Seminariet kommer vara på Scandic Väst hotell i Örebro den 13-14 januari 2024.

Framtid

Diskussioner kommer föras med distriktsförbunden om varianter med regionala träffar/seminarier för att på bästa sätt använda våra resurser.
Mer information om det till hösten.

Beställning

Som klubb beställer ni klubbfunktionärshandboken genom att e-posta till kansliet på e-post: kansliet@svenskbridge.se
Var noga med att i mailet ange:

  1. Vem som ska ha den samt MID.
  2. E-postadress.
  3. Vilken klubb eller distrikt denne tillhör.

Det går bra att en i klubben beställer till flera samtidigt.
Materialet är självklart gratis!

Vid frågor och funderingar

E-posta Micke Melander på mme@svenskbridge.se