Sista dag för höjd medlemsavgift

Information
Datum och tid
Ons 1 maj 2024
Typ av händelse
Utbildning

Om ni avser att ändra er klubb- eller distriktsavgift till spelåret 2024-2025 behöver kansliet ha besked om detta senast 1 maj 2024 för att det ska hinna med i tryckningen av inbetalningskort.
E-posta korrigeringar till kansliet@svenskbridge.se