Bridgelärarträff 15 Maj

Information
Datum och tid
Sön 15 maj 2022 kl 10:00-12:00
Typ av händelse
Möte

När: Söndagen den 15 maj
Tid: 10.00-12.00
Var: Digital träff via Teams

Inbjudan som pdf-fil

Anmälan: senast den 8 maj till mme@svenskbridge.se
På agendan:
• Informera om vad SBF gör på utbildningssidan.
• Regionala Bridgelärarseminarier i höst.
• Samla upp synpunkter kring vilka behoven är hos landets klubbar

Anslut till teamsmötet

Support

Testtillfälle och support kommer erbjudas till de som inte varit med på digitala möten tidigare.
Meddela vid anmälan om att support önskas.

Nr Namn Datum

Sidor