GDPR

GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL). För den riktigt intresserade finns mera information om den på denna hemsida

Då vi är medlemmar i SISU så kommer vi tills vidare att följa deras (RF:s) RF:s uppförandkod. Den är antagen och gäller alla medlemsförbund som tillhör RF och SISU.

Information om Svenska Bridgeförbundet och GDPR finns i nedanstående dokument med vår policy samt mall för klubb som kan användas.

Dataskyddspolicy SBF
Klubbmall