Forumregler

Forumregler för Svenska Bridgeförbundet
Reviderade 2020-10-19

Om man vill rapportera ett foruminlägg som olämpligt så använder man knappen Rapportera. Då får en administrator en indikation att en anmälan görs.

§ 1 TRIVSEL

För att hålla diskussionerna på en trevlig och konstruktiv nivå ska alla medlemmar följa de etiska regler som gäller på såväl internet som i det vardagliga livet.

§ 1.1
Var trevlig och respektera andra.

§ 1.2
Uttalanden som kan uppfattas som stötande eller kränkande är inte tillåtna. Argumentera gärna, men låt det inte spåra ur till pajkastning.

§ 1.3
Personliga ärenden, privata diskussioner och liknande får inte förekomma i forumet.

§ 1.4
Att uttala sig provocerande endast för att reta upp andra (så kallat trollande) är inte tillåtet.

§ 1.5
Kritik är tillåtet men håll den konstruktiv och kom gärna med goda förslag. Det är tillåtet att kritisera tävlingars upplägg och genomförande samt andra delar av förbundets verksamhet så länge det inte görs i form av personliga påhopp.

§ 1.6
Det är tillåtet att diskutera alla slags bridgeproblem, såväl tekniska som etiska, men gör allt vad som går för att avpersonifiera situationen ifall ärendet kan uppfattas som känsligt. Till exempel bör man inte länka till aktuell giv och/eller tävling (och då heller inte i texten avslöja detta), byt gärna (om möjligt) kort och färger så att den verkliga händelsen blir så svår som möjligt att identifiera. Detta för att undvika personliga påhopp.

§ 1.7
Fall som är under behandling i Lagkommissionen, Disciplinnämnden eller liknande organ får inte tas upp förrän behandlingen avslutats och beslut har meddelats.

§ 1.8
På forumet råder samma regler som i lagboken (se tex §74) för hur man uppträder mot med och motspelare samt TL och övriga funktionärer.

§ 2 När du skriver

§ 2.1
Trådrubriker ska tydligt visa vad tråden handlar om.

§ 2.2
Trådar ska placeras i den forumdel som bäst passar det behandlade ämnet.

§ 2.3
Det är inte tillåtet att skapa flera trådar om samma ämne, varken i samma eller olika forumdelar (så kallad korspostning). Om en moderator har låst en tråd, är det inte tillåtet att skapa en ny tråd om samma ämne.

§ 2.4
När du citerar en annan person, se då till att radera de delar av meddelandet som inte direkt har med ditt svar att göra. Ta speciellt bort rubriker och liknande. Håll antalet citat nere till ett minimum. Undvik att publicera samma meddelande upprepade gånger bara för att avsluta med en liten kommentar i slutet som ”Absolut, tycker jag också, håller med”.

§ 2.5
Vårda ditt språk. Uttryck gärna din åsikt men utan att använda ett ovårdat språk. Vulgärt eller oanständigt språk är inte tillåtet.

§ 3 Bumpning

Det är inte tillåtet att skriva inlägg som endast är till för att flytta tråden högre upp i trådlistningen (så kallad bumpning).

§ 4 Marknadsföring och försäljning

Forumet får inte användas för att skapa eller sprida marknadsföring för egen eller andras verksamhet.

§ 5 Moderering

SBF:s personal har rätt att moderera förbundets forum. Dvs ta bort hela eller delar av trådar, stänga trådar, samt flytta trådar till rätt del av forumet. Synpunkter på modereringen skickas till kansliet. kansliet@svenskbridge.se

§ 6 Brott mot dessa regler

Anmälan om regelbrott kan, förutom från moderatorerna, komma från enskild medlem, klubb, eller distrikt och skall skickas med e-post till Svenska Bridgeförbundets kansli. Ärenden behandlas slutgiltigt av MK, eller annat av SBF för ändamålet utsett organ. Vid behov kan ärendet hänskjutas till Disciplinnämnden.

Personer som bryter mot dessa regler kan bli varnade eller avstängda på detta forum. Vid grov förseelse kan man bli avstängd direkt. Man kan bli avstängd i tre, sex eller 12 månader beroende på regelbrottets art.