regeländring

39 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg

Sidor

Max Ödlund
Bild för Max Ödlund
regeländring

Om min partner redubblar, som betyder just klöverknekt, får jag inte säga ett ljud. Om min partner dubblar, som betyder just klöverknekt, får jag inte säga ett ljud. Om min partner passar, som betyder just klöverknekt, MÅSTE jag alertera! Kan vi ändra denna idiotiska regel, tack!?

Sidor

Ola Brandborn

Håller verkligen med. Dessutom kan motståndarna bli lurade av fortsatt budgivning också, vilket jag tycker är olyckligt. Som den här mot halvnybörjare:

1 kl Star - (1 hj) - X -pass -

2 sp -pass - pass - pass

1 klöver (slask 11-13 utan 5-korts hö) alerterade jag, men de brydde sig inte om att undersöka betydelsen, dubblingen fick partnern inte alertera, och 2 spader ska jag nu inte alertera (4 spader). Motståndarna måste tro att vi har utgångsstyrka, inte att vi har 11 till 5.

Jag löste problemet genom att alertera ändå på 2 spader, enligt devisen ”motståndarna kanske inte förväntas förstå att hoppande reversebud är okrav”.

Så alerteringsförbudet på dubblingar och redubblingar tvingar fram alerteringar på naturliga bud…

Sidor

Philip Berggren

På vilket sätt hade en alertering av dubbelt gjort att näste man frågar när han nu inte gjorde det denna gången? Om han denna gång trodde att det var UD med starkare kort än 5 hp lär han väl inte ändra uppfattning bara för att din partner alerterar? Han förväntar sig väl en alertering om det är krav på det? Eller brukade ni inte alertera dubblingar som visade styrka innan regeländringen?

Sidor

Thomas Andersson
Bild för Thomas Andersson

Ola Brandborn skrev:


Håller verkligen med. Dessutom kan motståndarna bli lurade av fortsatt budgivning också, vilket jag tycker är olyckligt. Som den här mot halvnybörjare:

1 kl Star - (1 hj) - X -pass -

2 sp -pass - pass - pass

1 klöver (slask 11-13 utan 5-korts hö) alerterade jag, men de brydde sig inte om att undersöka betydelsen, dubblingen fick partnern inte alertera, och 2 spader ska jag nu inte alertera (4 spader). Motståndarna måste tro att vi har utgångsstyrka, inte att vi har 11 till 5.

Jag löste problemet genom att alertera ändå på 2 spader, enligt devisen ”motståndarna kanske inte förväntas förstå att hoppande reversebud är okrav”.

Så alerteringsförbudet på dubblingar och redubblingar tvingar fram alerteringar på naturliga bud…

Alert på 2sp är självklart.

Regeln med alertförbud på såväl X som XX är utmärkt. Alla som alerterar för att göra partnern uppmärksam på att de tror det är en UD försvinner. För motståndarsidan förändras ingenting i sak, hur svårt är det att ha för vana att fråga om budgivningen ?

Jag är helt övertygad om att vinsten med alertregeln för X/XX VIDA överstiger förlusten i att man som motståndare måste vara lite lite mer vaken på att fråga om budgivningen.

Man kan argumentera att detsamma i så fall kan sägas om alla bud, men det är inte riktigt sant. Just dubblingar har under lång tid varit föremål för svävande och otydliga förklaringar, och alerteringar har till stor del istället varit till nytta för den egna sidan i form av OI - som inte alla har vett att bortse från.

Max Ödlund skrev:


Om min partner passar, som betyder just klöverknekt, MÅSTE jag alertera! Kan vi ändra denna idiotiska regel, tack!?

Som svar på Max fråga… visst kan vi ändra så att det är förbjudet att alertera pass också - problem solved Cool

Sidor

Philip Berggren

Thomas Andersson skrev:

Som svar på Max fråga… visst kan vi ändra så att det är förbjudet att alertera pass också - problem solved 8-)

Ditt svar i övrigt håller jag helt med om. Härligt att se att det finns spelare som förstår tankarna bakom regler och inte bara kritiserar. Det är inte så lätt att få fungerande regler i ett såpass komplext spel som Bridge.

Dock är det ingen bra lösning att även förbjuda alertering av pass då den vanligaste betydelsen av pass är just ”ingenting att visa”. Att lägga in den i ”naturliga bud” regeln går inte eftersom vi då måste ändra definitionen av naturligt bud vilket ger nya problem. Som du skriver kommer spelare fråga om dubblingar, men pass med betydelse uppfattas inte lika självklart och då måste upplysningsskyldigheten vara kvar för att skydda motståndarsidan.

Sidor

Ola Brandborn

Thomas Andersson skrev:

Alert på 2sp är självklart.

Varför?

Sidor

Ola Brandborn

Philip Berggren skrev:


På vilket sätt hade en alertering av dubbelt gjort att näste man frågar när han nu inte gjorde det denna gången? Om han denna gång trodde att det var UD med starkare kort än 5 hp lär han väl inte ändra uppfattning bara för att din partner alerterar? Han förväntar sig väl en alertering om det är krav på det? Eller brukade ni inte alertera dubblingar som visade styrka innan regeländringen?

Dubblingen visar inte styrkan, dubblingen är inte heller ud. Dubblingen har en specifik betydelse, ungefär som Max tydliga exempel med klöverknekt. Och givetvis alerterade vi det innan regel’ndringen, det är ju just det jag åter vill få tillstånd att göra.

Sidor

Ola Brandborn

Thomas Andersson skrev:


Man kan argumentera att detsamma i så fall kan sägas om alla bud, men det är inte riktigt sant. Just dubblingar har under lång tid varit föremål för svävande och otydliga förklaringar, och alerteringar har till stor del istället varit till nytta för den egna sidan i form av OI - som inte alla har vett att bortse från.

Inför då en regel om att vi som dels har konstiga specifika dubblingar och dels har järnkoll på dom, kan/ska få alertera. Nu känns det som man fuskar varje gång man dubblar och motståndarna inte har vett att fråga.

Sidor

Ola Brandborn

Om ni läser vad Max efterfrågar, så är det inte att man ska gå tillbaks till ”alla dubblingar måste alerteras-stadiet”, utan att dubblingar som betyder att man har klöver knekt ska alerteras.

Sidor

Thomas Andersson
Bild för Thomas Andersson

Ola Brandborn skrev:


Thomas Andersson skrev:

Alert på 2sp är självklart.

Varför?

2sp framstår som ett hoppande reversebud i ny färg när det i själva verket är en enkelhöjning. Du tycker det är viktigt att berätta för motståndarna (och din partner) att dubbelt visade 4+sp, men inte att ditt hoppreverse visar 11-13?

Ola Brandborn skrev:


Dubblingen visar inte styrkan, dubblingen är inte heller ud. Dubblingen har en specifik betydelse, ungefär som Max tydliga exempel med klöverknekt. Och givetvis alerterade vi det innan regel’ndringen, det är ju just det jag åter vill få tillstånd att göra.

Var ska du dra gränsen? Klöverknekt? 4+sp? 8-11hp? OD? Det blir oerhört svårt att få till ett BRA regelverk som dessutom är LÄTT att ta till sig. Det blir 4 sidor med exempel på vilka dubblingar som ska alerteras och vilka som inte ska det.

Sen kan jag inte hjälpa att jag blir förbryllad när jag läser kommentarer som ”jag vill få tillstånd att alertera.” Det är inte upp till er, utan era motståndare. En del säger t.o.m. ”det är förbjudet att alertera mina dubblingar, men det skiter jag i”. Det är inget annat än ett illa dolt sätt att, medvetet eller omedvetet, säga att de vill alertera för partnerns skull. Motståndarnas rättigheter är inte det minsta äventyrade.

Ola Brandborn skrev:


Inför då en regel om att vi som dels har konstiga specifika dubblingar och dels har järnkoll på dom, kan/ska få alertera. Nu känns det som man fuskar varje gång man dubblar och motståndarna inte har vett att fråga.

Som sagt…. var dra gränsen för vad som är ”konstigt” och ”specifikt”.? Motståndarna har rättigheter, men också skyldighet att skydda sig själva genom att kunna de vanligaste reglerna. Jag känner inte till någon annan sport/spel där spelarna generellt sett är så dåligt insatta i regelverket som i bridge.

Det krävs inte mycket för att lära spelare att ”inga X/XX ska alerteras”. Det är en regel som f.ö. i princip alla känner till vid det här laget, även om inte alla gillar den. Och faktiskt, i och med att ”alla” känner till den, så blir argumenten att ändra den för att det ”känns som man fuskar” helt irrelevanta. Det enda som då kommer att hända vid en återgång är att de som drar fördelar av OI kommer att göra det även på dubblingar.
Ja, det får effekten att man bör ha för vana att fråga om budgivningen innan man spelar ut. Men det är något som alla som lämnat nybörjarstadiet redan bör ha som ryggmärgsreflex.

För att förekomma argumentet ”ja men då måste man fråga mitt i budgivningen om man eventuellt tänkte bjuda osv…”: Ja, det är sant. Men det är lika sant om du alerterar din ”specifika dubbling” eftersom alerten inte berättar om dubblingen visade 4+sp, 3 ess eller enbart berättade att du har klöveråttan.

Philip Berggren skrev:


Ditt svar i övrigt håller jag helt med om.

Smile Det var inte ett helt seriöst förslag (om än en faktisk lösning), därav denna: Cool

Sidor

Philip Berggren

Ola Brandborn skrev:


Philip Berggren skrev:


På vilket sätt hade en alertering av dubbelt gjort att näste man frågar när han nu inte gjorde det denna gången? Om han denna gång trodde att det var UD med starkare kort än 5 hp lär han väl inte ändra uppfattning bara för att din partner alerterar? Han förväntar sig väl en alertering om det är krav på det? Eller brukade ni inte alertera dubblingar som visade styrka innan regeländringen?

Dubblingen visar inte styrkan, dubblingen är inte heller ud. Dubblingen har en specifik betydelse, ungefär som Max tydliga exempel med klöverknekt. Och givetvis alerterade vi det innan regel’ndringen, det är ju just det jag åter vill få tillstånd att göra.

Det är exakt det som är grejen. Det spelar ingen roll vad det visar… de frågade inte nu och skulle heller inte frågat med alertering. Den enda sida som kan dra nytta av alerteringen är den som bjuder det. Vill man veta vad dubbelt betyder är det bara att fråga. Är det inte precis som Thomas skriver MYCKET enklare att lära spelare att fråga om budgivningen istället för att ha regler som allt som oftast skapar OI?

Och det Max har som exempel är dessutom just ett exempel och förmodligen inte det enda läge som han känner sig irriterad över när det gäller dubblingar. Om det mot förmodan skulle vara så är det en väldigt specifik kritik mot ett regelverk som ska ta hänsyn till ALLA ungefär 9,7x10^46 möjliga budgivningar.

Sidor

Tomas Brenning

Jag tyckte att tråden faktiskt hörde hemma i det allmänna forumet ett tag (läs ”medan Max var den enda som hade skrivit något”). Nu hör den hemma i Tävlingsledare och domslut dit jag också har flyttat den.

Sidor

Peter Swensson

Philip Berggren skrev:


…Om det mot förmodan skulle vara så är det en väldigt specifik kritik mot ett regelverk som ska ta hänsyn till ALLA ungefär 9,7x10^46 möjliga budgivningar.

Tänkte på just det för några år sedan när jag har en föreläsning på temat. Nästan alla av detta enorma antal möjliga budgivningar har ingen som helst praktisk mening.
Ex 1KL-p-p-D; p-p-RD-p; p-1Ru-p-p … … p-p-7N-p; p-D-p-p; RD-p-p-p
Funderar på hur många meningsfulla budgivningar det finns?

Sedan är det ju så att det är dom kritiska rösterna som förändrar världen, även om de bara har rätt enstaka procent av gnällen. De skall uppmuntras och inte hackas på. Det är de ivriga försvararna av ideer och system som är det riktiga bottenskrapet.

Sidor

Thomas Andersson
Bild för Thomas Andersson

Peter Swensson skrev:


Philip Berggren skrev:


…Om det mot förmodan skulle vara så är det en väldigt specifik kritik mot ett regelverk som ska ta hänsyn till ALLA ungefär 9,7x10^46 möjliga budgivningar.

Tänkte på just det för några år sedan när jag har en föreläsning på temat. Nästan alla av detta enorma antal möjliga budgivningar har ingen som helst praktisk mening.
Ex 1KL-p-p-D; p-p-RD-p; p-1Ru-p-p … … p-p-7N-p; p-D-p-p; RD-p-p-p
Funderar på hur många meningsfulla budgivningar det finns?

Sedan är det ju så att det är dom kritiska rösterna som förändrar världen, även om de bara har rätt enstaka procent av gnällen. De skall uppmuntras och inte hackas på. Det är de ivriga försvararna av ideer och system som är det riktiga bottenskrapet.

Det är iofs sant. Betänk då också att det var kritiska röster som gjorde förändringen till där vi är idag. Förbundet sneglade antagligen åt Danmark när man införde denna regel om X/XX då de hade haft den ett tag (och har fortfarande såvitt jag vet) med bra erfarenheter. Ingen kan i alla fall argumentera emot att det är en väldigt enkel regel, tradeoffen är att OI-spelarna får mindre OI att röra sig med…

Som sagt… ”Varför får jag inte alertera dittan eller dattan” låter oerhört mer som ”jag vill hjälpa partnern” än ”jag vill hjälpa motståndarna” även om det i många fall säkert inte är menat så.

Sidor

Philip Berggren

Vem hackar på någon som vill förändra? De förespråkar systemet vi hade innan….vem är det som är emot förändring egentligen.

Sidor

Peter Swensson

Philip Berggren skrev:


Vem hackar på någon som vill förändra? De förespråkar systemet vi hade innan….vem är det som är emot förändring egentligen.

yin å yang

Sidor

Ola Brandborn

Quote:

2sp framstår som ett hoppande reversebud i ny färg när det i själva verket är en enkelhöjning. Du tycker det är viktigt att berätta för motståndarna (och din partner) att dubbelt visade 4+sp, men inte att ditt hoppreverse visar 11-13?

För det första, vänligen sluta insinuera att jag alerterar för partnerns skull. Vi har spelat ihop i fyra år, jag spelar enbart med Lennart, och vi har koll på vad dubbelt betyder.

För det andra, varför är läget annorlunda mellan dessa sekvenser
1 kl () - (1hj) - X - (Pass) - 2 sp (motståndarna frågar vad 1 kl betyder)
1 kl (
) - (1hj) - X - (Pass) - 2 sp (motståndarna frågar inte vad 1 kl betyder).

Ligger det inte i allmänt bridgekunnande att 11-13 innebär 11-13, och inte helt plötsligt omfattar hoppreverse? Slutsatsen blir alltså att tack vare att när man inte får allertera konstiga dubbblingar, så måste man sedan alertera naturliga bud.

Har inte motståndarna skyldighet att skydda sig själva genom att ta reda på vad 1 kl betyder? Den enda nya informationen som framkommit är sedan att parre har 4 spader, vilket han visar med ett naturligt bud.

Som sagt, jag allerterar 2 spader i det här läget, men jag gillar det inte. Och när jag gör det, motståndarna frågat, jag svarar att det visar 4-korts spader. så brukar jag få frågan ”varför alerterade du då”? Detta är frustrerande.

Vi kan ta en annan sekvens som exempel:

( 1kl) - X - (1 Ru) - X - (1 sp) - X

Det var tre konventionella dubblingar, nu vet jag partnerns exakta fördelning och hans poängstyrka, sånär på en knekt. Käns som fusk att inte meddela motståndarna detta.

Sidor

Thomas Andersson
Bild för Thomas Andersson

Ola Brandborn skrev:


TL;DR

edit: cuttar ner mitt svar lite…

Missade faktiskt att redan 1kl var begränsat till 11-13 men tycker ändå 2sp bör alerteras. 2sp är inte ett naturligt bud per se, utan ett stödvisande bud. På frågan om vad 2sp betyder tycker jag ”4sp” är lite fel svar, jag tycker rätt svar är ”4-stöd i spader”.

Tycker du 3sp ska alerteras vid 1NT-2hj (xfer)-3sp om det visar 4-stöd? Det tycker jag, och det är analogt med ditt exempel.

Alert eller inte på en dubbling hjälper inte motståndare som sällan eller aldrig frågar om budgivningen ändå (se tidigare diskussion).

Ola Brandborn skrev:

Käns som fusk att inte meddela motståndarna detta.

Inte ett dugg. Att motståndarna inte känner till reglerna och undlåter att bevaka sina rättigheter kan man inte lasta dig för. Jag skäms inte det minsta för att tjäna sådana poäng. En alert talar inte heller om vad det betyder, bara att de borde fråga om budgivningen - vilket borde vara alla bridgespelares naturliga reaktion ändå.

Sidor

Ola Brandborn

Tycker du själv att 1NT - 2hj ska allerteras oavsett betydelse (överföring, krav eller okrav)? I så fall får vi bud som ska alerteras oavsett betydelse, och dels är det löjligt för då kan vi lika gärna ta bort alerten som vi gjorde för dubbelt, dels alerterar vi nu ”för partnern” och inte för fi.

Ergo tycker jag att ditt 3spaderbud inte ska alerteras om det är enda sättet att visa fyrstöd. Nu har vi två olika sätt, med olika bibetydelse, och därför aleeterar vi 3sp i denna sekvens…

Till slut vill jag tacka dig för att du bevisar min poäng. Att säga att partnern har fyrstöd efter hans tvåspaderbud är nämligen direkt felaktigt. Du förutsatte att min dubbling visade spader. Precis det jag vill få alertera fi om att den inte gör! Det enda 2 spader visar är 4 spader, varken mer eller mindre.

Dubblingen är en form av multi, endera en start på reläbudgivning, en fördelningsfråga, och kan också innehålla en svag hand med 4+ spader.

Sidor

Thomas Andersson
Bild för Thomas Andersson

Ola Brandborn skrev:


Till slut vill jag tacka dig för att du bevisar min poäng. Att säga att partnern har fyrstöd efter hans tvåspaderbud är nämligen direkt felaktigt. Du förutsatte att min dubbling visade spader. Precis det jag vill få alertera fi om att den inte gör! Det enda 2 spader visar är 4 spader, varken mer eller mindre.

Tja, du skriver 20 inlägg om att du ”VILL FÅ LOV ATT ALERTERA” men undviker nogsamt att självmant förklara innebörden av dina bud, utan förklarar istället på ett sätt som de flesta antagligen skulle misstolka… Så var det med den godheten mot motståndarna. Hur tycker du själv det argumentet klingar?

Din poäng är därför ingen poäng. Jag hade inte blivit ett dugg behjälpt av en alert, eftersom den inte berättar vad ett bud betyder.

Sidor

Ola Brandborn

Thomas Andersson skrev:


Tja, du skriver 20 inlägg om att du ”VILL FÅ LOV ATT ALERTERA” men undviker nogsamt att självmant förklara innebörden av dina bud, utan förklarar istället på ett sätt som de flesta antagligen skulle misstolka… Så var det med den godheten mot motståndarna. Hur tycker du själv det argumentet klingar?

Din poäng är därför ingen poäng. Jag hade inte blivit ett dugg behjälpt av en alert, eftersom den inte berättar vad ett bud betyder.

Vilket var min poäng. Jag har medvetet utelämnat betydelsen för dubblingen, just för att jag inte får göra motståndarna alerta på att de bör fråga.

Men jag vill avslutningsvis fråga dig om två saker. Du skrev:
”Tycker du 3sp ska alerteras vid 1NT-2hj (xfer)-3sp om det visar 4-stöd? ”

a) I vilka lägen tycker du man inte ska alertera 3 spader i sekvensen ovan, när du nu tycker man ska alertera den mest naturliga och intiutiva betydelsen

b) Gissar ditt svar att det blir ”alla lägen”. Nästa fråga är då, tycker du det är bra lagar som säger att i vissa sekvenser så måste vi alertera samtliga bud, oavsett betydelse (vilket vi hade med Dubbelt innan lagen ändrades). Snacka om att vi alerterar för partnern nu…

Sidor

Thomas Andersson
Bild för Thomas Andersson

På vilket sätt menar du att budens innebörd hade framgått kristallklart om du presenterat din budgivning som:

1kl* - (1hj) - D* - (pass) ; 2sp

istället för

1kl* - (1hj) - D - (pass) ; 2sp*

DIN ALERT TALAR FORTFARANDE INTE OM VAD BUDET BETYDER. Att jag misstolkade ditt exempel beror på att jag inte frågade, det har INGENTING att göra med huruvida du alerterade eller ej. Jag inser inte vad det är som är så förbannat svårt att förstå med detta.

Din punkt (b) just don’t make sense. Om ett bud alerteras oavsett betydelse, så kan det aldrig vara att ”alertera för partnern”.

Alerteringsreglerna som de ser ut nu är avsevärt bättre än tidigare. Mycket mindre OI flaxar omkring, framförallt vid tvekdubblingar, och många av de som gapar högst är kända OI-bjudare (för att klargöra - ingen som skrivit i denna tråden är för mig en sådan känd OI-bjudare). Men som allt annat så finns det naturligtvis brister eller oönskade bieffekter.

Med det så ger jag upp. Jag inser efter fyra försök att jag förklarar för döva öron.

Sidor

Torbjörn Gustavsson

Jag håller egentligen med allihopa: jag anser regeländringen som gjorde det förbjudet att alertera D/RD helt övervägande är av godo; jag har förståelse för Max som vill alertera D som visar kl kn; jag anser alerteringsförespråkare vara etiska som vill hjälpa motståndarna.

Det jag saknar är det konkreta förslaget: hur ska en sådan alerteringsregel formuleras så att den blir tydlig, lätt att komma ihåg, löser det problem Max lyfter fram och inte samtidigt återinför de OI-problem vi äntligen blivit av med? Jag säger inte att en sådan regel inte kan formuleras, men ännu har jag inte sett något bra förslag till formulering. Kan vi få se något konkret förslag och inte bara åsikten att regeln måste ändras?

Sidor

Ola Brandborn

Quote:

Kan vi få se något konkret förslag och inte bara åsikten att regeln måste ändras?

Kastar ur mig ett förslag, om det är bra eller dåligt vet jag inte, det får lagkloka tycka till om:

Aletrera dubblingar som betyder något av

(a) Straffdubblingar)

b) Dubblingar som innebär att man har en specifik längd eller kort i någon färg(er), exempel 3-stödsdubbling, X lovar minst 4 spader, X lovar enkelhåll, etc

c) Dubblingar som förnenkar specifik längd eller kort, exempel X förnekar håll.

d) Dubblingar som visar någon definierad styrka, ex 7-10 HP, minst 8hp, max 7 HP.

Sidor

Björn Sörling

Så du föreslår att ändra från att inte alertera till att alertera alla?

Sidor

Mikael Westerlund
Bild för Mikael Westerlund

Ola Brandborn skrev:


Quote:

Kan vi få se något konkret förslag och inte bara åsikten att regeln måste ändras?

Kastar ur mig ett förslag, om det är bra eller dåligt vet jag inte, det får lagkloka tycka till om:

Aletrera dubblingar som betyder något av

(a) Straffdubblingar)

b) Dubblingar som innebär att man har en specifik längd eller kort i någon färg(er), exempel 3-stödsdubbling, X lovar minst 4 spader, X lovar enkelhåll, etc

c) Dubblingar som förnenkar specifik längd eller kort, exempel X förnekar håll.

d) Dubblingar som visar någon definierad styrka, ex 7-10 HP, minst 8hp, max 7 HP.

Och då tänkte du att det här kommer nog att fungera bra ute på klubbarna! Det här kommer alla, gamla som unga att lära sig snabbt och veta när de skall allertera?

Och dessutom utan att ge ifrån sig ett ton av OI!
Skärpning nu Ola.

Sidor

Sven-Olov Flodqvist
Bild för Sven-Olov Flodqvist

Enklast måste väl vara att alertera alla X/XX som inte har en definierad standardinnebörd, t ex UD resp styrke-RD.

Sidor

Björn Sörling

Sven-Olov Flodqvist skrev:


Enklast måste väl vara att alertera alla X/XX som inte har en definierad standardinnebörd, t ex UD resp styrke-RD.

Jag kan nog tycka att dagens regler är ännu enklare Wink

Sidor

Torbjörn Gustavsson

Sven-Olov Flodqvist skrev:


Enklast måste väl vara att alertera alla X/XX som inte har en definierad standardinnebörd, t ex UD resp styrke-RD.


Det låter som en återgång till de gamla reglerna, dvs. ett återinförande av OI-problemet.

Sidor

Erika Rodin
Bild för Erika Rodin

Kan vi inte bara lära alla att fråga om budgivningen innan de spelar ut(/bestämmer sig för att bjuda)?

Sidor

Torbjörn Gustavsson

Skönt med kloka ungdomar som får en att behålla tron på mänskligheten.

Kärnproblemet ligger i svårigheten att definiera vad som är en naturlig betydelse av D/RD. För de flesta andra bud är det rätt så klart vad man menar med den naturliga betydelsen, men med D/RD är det mycket svårare. Jovisst, man kan ju gå tillbaka 80 år och säga att den naturliga betydelsen är en önskan att höja taxan för kontraktet, men en alerteringsregel baserad på det kommer inte att vara till någon hjälp för motståndarna.

Sidor

Logga in för att kommentera