Forum » Tävlingsledare och domslut » LK 1410 Bud efter otillåten information i Allsvenskan div 3

LK 1410 Bud efter otillåten information i Allsvenskan div 3

1 inlägg / 0 nya
Johan Grönkvist
Bild för Johan Grönkvist
LK 1410 Bud efter otillåten information i Allsvenskan div 3

852
K82
KD1073
64
EDkn1076
D3
kn6
kn95
4
Ekn
E9542
KD732
K93
1097654
8
E108
20
Nord
Öst
Syd
Väst
Väst giv
Alla i zon
Väst
Nord
Öst
Syd
Pass
Pass
2
2NT 1
Dbl
3
Pass
Pass
3
Pass 2
Pass
4
4
Dbl
Pass
5
Pass
Pass
Pass
1 Betyder UD ,alerterades ej
2 Tankepaus

Resultat 5 = +600

Tävlingsledarens domslut med motivering och lagrum:

Syd har OI från två källor. Partnerns uteblivna alert på 2NT gör att man när han bjuder 3 vet att han har en ruterfärg. Partnerns tankepaus över 3 gör att man dessutom vet att han har en del poäng. Båda sakerna pekar på att det är rätt att bjuda. Syd har redan passat på 3 och indikerat att han inte vill högre. Att senare bjuda 4ru och 5ru bryter mot utnyttjande av OI i lag 16. 3 går hem med ruter ut men bet med klöverkung ut. Klöverkung verkar som det rimligaste utspelet, så domslutet blir 3-1, +100. Anser inte att Syds agerande genom att bjuda trots OI är tillräckligt allvarligt för att motivera en procedurbestraffning.

Överklagande sidans synpunkter: Väderstreck NS
Budgivningen.
1. 2NT är 2-färgshand enligt deklaration. Missas av N, som uppfattar det som sanghand. Därav den uteblivna alerten.
2. 3. Orsaken till pausen var övervägandet om D eller pass, helt enligt N linje om betydelsen av 2 NT.
3. 4 D N tror fortfarande på en sanghand hos S. Så här långt har N helt bjudit efter det missuppfattade 2 NT budet
4. Ö/V dubblar ej 5. Dom har uppenbarligen förstått vad N ej förstått
Synpunkter.
1. Syd har hela tiden bjudit enligt systemet.
2. Nord har missuppfattat partnerns första bud, men har sedan konsekvent bjudit i enlighet med detta. Något medvetet försök till otillåten avans har ej förevarit.
3. Har Ö/V lidit skada. NEJ. Man har tvärt om fått möjligheten till en bra score genom nords misstag. Man har haft möjlighet att passa ned både 3 och 4.
T.L.s domslut.
Utifrån Syds vy vet han på nords 3 att N har längre ru än kl och sannolikt är relativt kort i sp. Ergo minimum 4-korts verkar mycket sannolikt. Ö/V ringa aggressivitet indikerar också möjligheter till poäng hos N. I vårt lag bjuder vi då 4. 5 är sedan en självklarhet.
Jag vill framhåll att vår budgivning fram till 5 bygger inte några pauser eller andra oegentligheter utan på försök till att spela bra bridge
Sedan vill jag gärna framhålla att det är tråkigt att Svensk Bridge har tagit utvecklingen mot att T.L skall avgöra hur budgivning och spel skall gå till. Även slutbud bestäms av T.L Det finns andra syndabockar att jaga.
Sammanfattning.
1. N/S har haft ett missförstånd av första bud. I övrigt inget onaturligt.
2. Ö/V har inte lidit skada utan haft klara möjligheter till en bra score.
3. Det finns således ingen anledning att straffa N/S och premiera Ö/V

Andra sidans synpunkter: Väderstreck ÖV

Jag har inte speciellt mycket att tillägga än att jag håller med om TL’s sammanfattning. Som Väst i denna budgivning hade jag agerat annorlunda om jag hade vetat att 2NT ej varit naturligt men detta är väl av akademisk karaktär i detta läge då domslutet gäller två de två OI som förekommit.

Lagkommissionens svar

LK har inhämtat informationen att öppningen visade 10-13 och sexkorts färg.

Nords uteblivna alertering är otillåten information för Syd. Nords tankepaus på 3 ger ytterligare otillåten information.
Utan otillåten information så har Nord prefererat ruter före klöver. Syd har med sitt bud visat en två-färgshand. När Syd säger pass på 3 så visar det att Syd har ruter som en av sina färger. När Nord säger pass på 3 så är det troligt att Nord har 3 ruter och inte fler. Den otillåtna informationen gör att Syd nu vet att den informationen inte stämmer och att Nord oftast har 5-korts . Det gör att den otillåtna informationen har gjort det mer attraktivt att bjuda över 3.

Utan otillåten information skulle många spelare, av samma nivå som de inblandade, välja att säga pass på 3. De spelare som LK har tillfrågat väljer utan den otillåtna informationen att säga pass. Det innebär att pass är ett logiskt alternativ till att bjuda 4 och samtidigt det bud som den otillåtna informationen inte indikerar. När en spelare erhåller otillåten information från partnern så får den bland logiska alternativ inte välja ett som den otillåtna informationen indikerar. Därmed får Syd inte välja 4 utan måste välja pass.

Efter en felaktighet, så ska resultatet korrigeras till det för den icke-felande sidan bästa troliga resultatet som uppnåtts utan felaktigheten. Det resultatet är 3-1+100.

LK avslår överklagandet och fastställer resultatet till 3 -1+100.

Tillämpliga lagar 12C, 16A, 16B.

Vid behandlingen av detta ärende har deltagit Christer Grähs, Jan Kamras, Tommy Gullberg, Linus Jorner och Sven-Olov Flodqvist.

Svenska Bridgeförbundets Lagkommission

Christer Grähs, ordf