Forum » Tävlingsledare och domslut » LK 1409 Bud efter otillåten information i Allsvenskan div 2

LK 1409 Bud efter otillåten information i Allsvenskan div 2

1 inlägg / 0 nya
Johan Grönkvist
Bild för Johan Grönkvist
LK 1409 Bud efter otillåten information i Allsvenskan div 2

K97
E2
94
K95432
Ekn8
9753
K87
ED8
D1065432
KDkn106
D
84
Ekn106532
kn1076
1
Nord
Öst
Syd
Väst
Nord giv
Ingen i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Pass
1NT
2 1
Pass
2
Pass
2
3
Pass 2
Pass
3
4
Pass 2
Pass
4
Pass
4
Dbl
Pass
Pass
Pass
1 förklaras som Dont
2 kort tankepaus

Resultat

Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse:

Efter budgivningens slut kallades jag till bordet av ÖV som vill reservera sig mot budgivningen som man tyckte var konstig och vilseledande. Får veta av Nord att NS spelar DONT mo 1 NT som är stark ÖV spelar 14-16. DONT framgår av deklarationen mot stark sang, Cappiletti mot svag sang. Brickan spelas med kontraktet 4X med en övertrick och jag låter resultatet stå.

Tävlingsledarens domslut med motivering och lagrum:
Personligen tycker jag att brickan är svår att döma. Kan förstå att ÖV känner sig vilseledda men Syd har bjudit fel och Nord har förklarat rätt.
Ingen OI har uppstått.75 C

Överklagande sidans synpunkter: Väderstreck Ö-V.
Första konstiga budet är när N bjuder 2 på 2 med fördelningen 3226. (Känns som en gardering om P har båda hö). Vad funderar N på när V bjuder 3? När man sedan passar har man ”klassiska” 8-10 Hp men inget självklart bud. S fortsätter med 3. Hur man sedan orkar bjuda en fjärde gång, 4 på 4 tycker jag är konstigt. Han vet ju att P har något stöd och bjuder efter att han funderat på 3 och 4. Om S bjuder rätt första gången får V chansen att hoppa in 4-5 ruter. Känns som om vi inte fick rättvisa möjligheter att bjuda korrekt. Min dubbling motiverar jag med att jag tror att vi ska ta stick i ruter samt att spelföraren borde bli trumfmatt.

Andra sidans synpunkter: Väderstreck N-S

Syd tog fel ur budlådan och då N prefererat till högfärg kan syd inte låta 4 passa ned med till synes max fyra förlorare. N bjöd självklara 4 då hjärterfärgen borde vara styrkebudet. Vidare anser vi att dubblingen av 4 är spekulativ.

Juryns beslut med domslut och motivering:

Riktig förklaring av budet 2. Innebär att samtliga vid bordet fått samma information. Inget konstigt med pass på ruterbuden när han tror p har ruterfärg. Bedömer att syds fördelningshand motiverar ytterligare ett bud efter 4 ruter. Juryn är enig om att resultatet skall stå, 4 D +1.

Lagkommissionens svar

Nords förklaring styrks av parets deklaration. Det innebär att förklaringen är korrekt och att Syd har gjort ett felaktigt bud. Öst-väst har blivit vilseledda av Syds felaktiga bud. Det är dock inte regelbrott att avge ett felaktigt bud. Det innebär att för den skada som har uppstått på grund av det felaktiga budet ska det inte ske någon korrigering.

Nords förklaring är otillåten information för Syd. Nords förklaring innebär att med budet 2 har Nord prefererat till högfärg, d.v.s. har bättre hjärter än ruter. Syd tror sig ha visat högfärgerna och utan förklaringen så hade 2 inneburit en preferens mellan högfärgerna.

Syd har också otillåten information genom Nords tankepauser på 3 och 4. Eftersom Syd har otillåten information, som säger att Nord har prefererat högfärg före ruter, är det mindre sannolikt att Nords tankepauser skulle vara baserat på ett ruterinnehav. Det gör att den otillåtna informationen indikerar att det är rätt att bjuda 4. LK har tillfrågat fem spelare, av motsvarande standard som Syd, vad de bjuder på 4. Tre av dessa spelare väljer att säga pass.

Det innebär att pass är ett logiskt alternativ till att bjuda 4 och samtidigt det bud som den otillåtna informationen inte indikerar. När en spelare erhåller otillåten information från partnern så får den bland logiska alternativ inte välja ett som den otillåtna informationen indikerar. Därmed får Syd inte välja 4 utan måste välja pass.

Efter en felaktighet, så ska resultatet korrigeras till det för den icke-felande sidan bästa troliga resultatet som uppnåtts utan felaktigheten. Det resultatet är 4+1 -150.

LK godkänner överklagandet och fastställer resultatet till 4+1 -150.

Tillämpliga lagar 12C, 16A, 16B samt 75C.

Vid behandlingen av detta ärende har deltagit Christer Grähs, Jan Kamras, Tommy Gullberg, Torbjörn Gustavsson och Sven-Olov Flodqvist.

Svenska Bridgeförbundets Lagkommission

Christer Grähs, ordf